26 Ocak 2009

(anadoluhaber) Akrabaları dağda olan siyasetçileri gördük ya subayları ???

Akrabalarıdağda olan siyasetçileri gördük

Şimdi de akrabaları PKK'lı olan subayları tanıyalım!
TARAF, Meğersiyasetçileri terör örgütü ile yakınlıklarından dolayı yerden yere vurangenerallerimiz TSK bünyesindeki PKK bağlantılı subaylar için fazlasıylahoşgörülülermiş. Elimize ulaşan ve burada yayınlayacağımız listede sadece altseviyeden rütbeliler olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz, albay ve yarbaylarındaha çok olduğu bir liste bu. Bazıları istihbarat birimlerinde görev yapan busubayların terör bağlantıları yıllardır bilindiği halde nasıl oldu da bu üstrütbelere ve böylesine kritik görevlere gelebildiler?

Bu rütbelilerden bazıları öncelikli çatışma bölgelerindenasıl görev yapabiliyorlar? Paşalarımız politikayla uğraşmaktan fırsat bulupbir gece yarısı bunu açıklarsa hepimiz meraktan kurtuluruz.

TARAF GAZETESİ (İSTANBUL)
DTP'li milletvekili Fatma Kurtalan'ın kocasınınPKK militanı olduğunun ortaya çıkması, Org. Yaşar Büyükanıt gibi en yüksekseviyedeki generallerimiz tarafından defalarca sözkonusu edilerek "PKK'nınmeclise kadar girdiği" ifade edilmişti. Kısa bir süre önce ise Milli EğitimBakanı Hüseyin Çelik'in yeğeninin de terör örgütü üyesi olduğu haberi medyadayer aldı. Bakan Çelik haberi "babasının anne tarafından üvey amcasının oğlu"şeklinde düzelterek kişinin uzaktan akrabası olduğunu doğradı. Çelik, insanınakrabalarının değil kendisinin hangi safta olduğunun önemli olduğunu belirtereksuçun bireyselliğini vurguladı.Meclis gibi Türkiye'nin dört bir yanındakihalkın oyunu alarak gelen politikacıların bulunduğu bir ortamda, bazıpolitikacı ve yakınlarının teror örgütü ile temaslarının olması akla büsbütünters değildir. Devlet tarafından yıllardır ihmal edilmiş Doğu'nun sosyal,ekonomik ve politik tablosuna kısa bir bakış bunu görmeye yeter.Türkiye'demilletvekili seçilmenin şartları ortadadır. Bu şartları haiz her insan halkınoyunu alabilirse meclise girer. Seçilmeden önce ya da sonra milletvekilliğişartlarını haiz olmadığı ortaya çıkarsa adaylığı ya da seçilmiş isemilletvekilliği iptal edilir. Meclis tarihimizde bunun örnekleri yokdeğildir.Sivil halkın temsilcilerinin bulunduğu, dolayısı ile halkın bütüneğilimlerini kapsadığı için kabul edilebilir bir yumuşaklığın sözkonu olduğuMillet Meclisi ile sıkı disiplin ve sıkı kuralların işlediği, temsilcilerininkılı kırk yararak seçildiği bir Silahlı Kuvvetler aynı kefeye koyulabililirmi?Bunu neden mi soruyoruz? Bir okurumuzun gönderdiği "akrabaları PKK'lı olansubaylar" listesini görünce çok şaşırdık ta ondan. Meğer siyasetçileri terörörgütü ile yakınlıklarından dolayı yerden yere vuran generallerimiz kendibünyelerindeki terör örgütü bağlantılı subaylar için fazlasıylahoşgörülülermiş. Elimize ulaşan ve burada yayınlayacağımız listede altseviyeden rütbeliler olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Albay ve yarbaylarladolu bir liste bu. Bu subaylardan bazıları istihbarat birimlerinde görevyapıyorlar. İnanamıyorsunuz değil mi?

Şimdi sıkı bir nefes alıp haberimizi okumaya devam edin. Subaylarınisimleri, görev yerleri, terörist akrabaları ve PKK örgütü içindeki yerlerinigörünce, ağır zaiyatlara sebep olan baskınların, asker kaçırmaların nasılmeydana gelebildiğini daha iyi anlayacaksınız. Zira bu rütbelilerden bazılarıöncelikli çatışma bölgelerinde görev yapıyorlar. Fakat şunu bizim gibi siz dehiçbir zaman anlayamayacaksınız: Bu subayların terör bağlantıları yıllardır bilindiğihalde nasıl oldu da bu üst rütbelere ve böylesine kritik görevleregelebildiler? Belki paşalarımız politikayla uğraşmaktan fırsat bulduklarındabir gece yarısı bunu açıklarlar da hepimiz meraktan kurtuluruz.

Listemizdeki isimlere gelelim. İsimlerin yanlarına Türkiye CumhuriyetiKimlik Numaraları da koyulmuş ki bir araştırma yapılacak olursa kolaylık olsun.

1- İlk ismimiz Muhabere Albay Fevzi Aras. Albay Aras halen MuhabereElektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Başkanlığı Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü göreviniyürütüyor. Yıllardan beri tayin görmeyen Aras'a tevdi edilmiş olan görev, açıkkaynaklardan elde edilen kısmıyla bile, önemli ve gizlilik gerektiren birgörev.
Albay Aras'ın tam dokuz yakın akrabası PKK terör örgütü ile doğrudanbağlantılı. Amcası İsmail Aras (TCNO 52636208350) ve Mehmet Aydın (TCNO14153490120) PKK'nın şehir kadrosu koordinatörleri. Amcasının kızı Nurcan Aras(TCNO 52486213382) ve dayısının oğulları Ziya Aydın (TCNO 22736203746), İsmetAydın (TCNO 13871499552), Halit Aydın (TCNO 13988495614), Faruk Aydın (TCNO22733203800), Sait Aydın (TCNO 14135490704) ve yengesinin kardeşi Mehmet Aras(TCNO 52561210800) PKK'nın dağ kadrosunda militan olarak bulunuyorlar. ArasAlbay'ın başında bulunduğu kurum; TSK'nın Muhabere, Elektronik, Komuta Kontrol,Bilgi, Simülasyon ve İstihbarat Sistemlerine yönelik sistem ihtiyaçlarını yerlisanayiide mevcut yetenekleri azami ölçüde kullanarak karşılamak, bu konulardayerli sanayii organize etmek üzere Uydu Radar ve İstihbarat, Komuta Kontrol veHaberleşme, Yazılım ve Simülasyon Proje grupları olarak çalışmalarınısürdürüyor.
TSK ihtiyaçları yanı sıra ülke güvenliği için önem arz eden bir çok sivilkullanım alanında da önemli çözümler getirecek olan Keşif Gözetleme UyduSistemi, TSK eğitimlerinde büyük önem arz eden simülasyon projeleri, çağımızgereklerinden olan Bilgi, Bilgi Yönetimi ve Haberleşmeye yönelik projeler,tedarik edilen sistemlerin diğer platformlara (Hava, Kara, Deniz) entegrasyonu,diğer projelerden gelen bilgilerin füzyon edilmesini sağlayan Ağ DestekliYetenek ve diğer Kamu Kuruluşlarının da katılımıyla birlikte Anayurt GüvenliğiProjeleri MEBS Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülüyor.
Bu bilginin yanına şunu da ilave etmekte yarar var; her türlü terör olayları veülke güvenliği aleyhine yapılan haberleşmelerin teknik takibi, dinlenmesi,kaydı ve istihbarat temini de burada yapılıyor. Yani, bölücü terör örgütüyandaşlarının sızmak ya da ulaşabilmek için her türlü olanağı seferber etmektenkaçınmayacakları kadar önemli bir görev.

2-
Listemizdeki ikinci isim Top. Kd. Kur. Alb. Hüseyin Erdoğan. KaraKuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'nda İdare ve HarekatBaşkanı olarak görev yapan Erdoğan'ın resmi görevi, K.K.K.lığının bir parçasıolarak; bilgi çağının hızlı gelişimine uyum sağlayabilen, bu bilgi veteknolojiyi kullanabilen, iç güvenlik harekatını da kapsayan savaş dışıharekattan, caydırıcılığa ve güç kullanımını içeren konvansiyonel savaşa kadaruzanan geniş yelpazede, geleceğin muharebe ortamında görev yapacak personeli enmükemmel şekilde yetiştirmek.

Hüseyin Albay'ın yakın akrabalarına göz atınca acaba gizli bir görevi dahamı var diyesi geliyor insanın. Mesela Kayınbiraderi Orhan Aras (TCNO32759069472) PKK'nın şehir kadrosu militanı. Orhan Aras; örgüt adına adamöldürme, yaralama, patlayıcı madde atma, afiş dağıtma, gasp ve daha birçok suçve eylemden dolayı arkadaşlarıyla birlikte tutuklanmış. Yengesinin kardeşi MuşVarto doğumlu Dilek Özer ve yengesinin kocası Hikmet Gülmez terör örgütününşehir kadrosu koordinatörleri. Hikmet Gülmez PKK bağlantısı yüzünden halencezaevinde bulunuyor.

3- İsth. Kd. Alb. Salih Gümgüm. Gümgüm Albay Ankara İstihkam OkulKomutanlığı'nda görevli. Gümgüm'ün amcası Mehmet Nuri Gümgüm (TCNO 14606760190)PKK şehir kadrosu koordintörü. Dayısının oğulları Karabey Işık (TCNO22067511442), Hakan Işık (TCNO 22049512016) ve İbrahim Hakkı Aktaş (TCNO11741855620) terör örgütünün dağ kadrosunda militan.

4- Alb. Abuzer Taştan. Taştan Albay K.K. Dent. ve Değ. Bşk. lığındagörevli. Albayımızın bütün amcaoğulları; Halil Taştan (TCNO 11845445956) AliTaştan (TCNO 12271431742) ve Mehmet Emin Taştan (TCNO 23923042612) PKK'nın dağkadrosunda.

5- İkm. Alb. Nuhcan Şahin. Şahin Albay Ankara Çankaya Kara KuvvetleriLojmanları Hizmet Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü. Şahin altı isimlelistemizde. Kayınbiraderleri M.Şerif İkis (TCNO 55882635406) ve İhsan İkis(TCNO 55879633570), karısının yengeleri Sezcan İkis (TCNO 55861636134) veSongül İkis (TCNO 55834637090), Karısının eniştesi Serdar Uzun (TCNO245666777902) ve karısının yeğeni Ercan Şafak (TCNO 25187658608). Bu isimlerintamamı PKK'nın dağ kadrosunda militan.

6- Per. Yb. Sabri Şimşek. Altı isimle listemize giren Şimşek İstanbulKüçükyalı İkmal Maliye Okulu'nda Şube Müdürü. Sabri Yarbay'ı diğerlerindenayıran en önemli yanı şu: Birinci dereceden akrabası olan kardeşi Cahit Şimşek(TCNO 62263352616) PKK'nın uyuşturucu trafiğinden sorumlu (Kurtlar VadisiPusu'daki Murro'nun kulakları çınlasın) İstanbul 4. DGM Mahkemesi SabriYarbay'ın kardeşine 3 yıl 4 ay ağır hapis cezası vermiş. Kayınbiraderi FeridunBaran (TCNO 34241286572) da şehir kadrosunda uyuşturucu trafiğinde görevli.Dayısının oğlu Mahmut Yağız (TCNO 40361082598), eniştesinin kardeşleri AhmetÇelik (TCNO 38480145980) ve Mehmet Şimşek (TCNO 58570475742) dağ kadrosunda veKemal Çelik (TCNO 3846514649) şehir kadrosunda (yardım ve yataklık).

7- P. Yb. Bülent Durmaz. Durmaz, Barış Gücü olarak bilinen 28. PiyadeTugayı'nda Tabur Komutanı. Durmaz Yarbay'ın iki dayısı da PKK'lı. Birinci dayısıBaba Doğan (TCNO 36914178436) terör örgütünün şehir kadrosunda. Dağ kadrosundabulunan ikinci dayısı Şahin Sarıgül (TCNO 36850472780) örgüt faaliyetlerisebebiyle cezaevinde yatmış.

8- P. Yb. Recep Aydoğan. Aydoğan, Yb. Şimşek gibi, İstanbul Küçükyalıİkmal Maliye Okulu'nda görevli. Okulda bir uzman lider eğiticisi olan AydoğanYarbay'ın tam yedi akrabası PKK militanı. Dayıları Şefik Bahadır (TCNO44602204664) ve Kazım Bahadır (TCNO 44563205908), dayısının oğulları NecipKorkmaz (TCNO 25171850100) ve Mehmet Korkmaz (TCNO 25162850492) Eniştesininkardeşleri Ahmet Seven (TCNO 23128918330) ve Recep Korkmaz (TCNO 25180849850).Recep Yarbay'ın yengesinin kardeşi Nedim Seven (TCNO 2312291855 uluslararası bir PKK militanı.Hakkında kırmızı bültenle arama var.

9- Mu. Bnb. Veysel Erdoğan. Erdoğan olağandışı başarıları (!)nedeniyle Amerika Norfolk'ta karargah subayı olarak görevlendirilmiş bir isim.Erdoğan'ın bütün dayı çocukları kızlı erkekli PKK kadrosunda. Dayısının kızlarıBeşire Adsoy (TCNO 666451000204), Gülşehri Yollu (TCNO 21283387510), dayısınınoğulları Zübeyir Kılınç (TCNO 33248116592) Mehmet Can (TCNO 33005124952) veEnver Ekin (TCNO 33614004622)

10- P. Kd. Yzb. Abdülkadir Akturan. Akturan, Kocaeli Kandıra 1.Piyade Tugayı'nda bölük Komutanı. Akturan Yüzbaşı'nın halası Suna Akturan (TCNO34520288136), Amcasının oğlu Ali Cenap Akturan (TCNO 53209417674), amcasınınkızı Yıldız Akturan (TCNO 5315541941 ve dayısının kızı Melahat Orhan(TCNO 27055309506) PKK'nın şehir ve dağ kadrosunda militan.

11- Kd. Bşçvş. Tuncer İnak. İnak Başçavuş PKK ile mücadeleninyaşandığı 3. Ordu harekatta tim komutanı. İşe bakın ki Tuncer Başçavuş'unbirinci dereceden akrabası olan BABASI Ziyattin İnak (TCNO 273103000972)PKK'nın dağ kadrosunda üst düzey bir yönetici. Baba İnak PKK Bölge SorumlusuYardımcısı. İnak'lar maaile PKK üyesi. Tuncer Başçavuş'un dayıları İbrahim İnak(TCNO 28609257762), Cevdet İnak (TCNO 28600258034) ve teyzesi Hatun Göze (TCNO28063963490) terör örgütünün dağ ve şehir kadrosunda görevliler.

12- P. Kd. Çvş. Ozan Kağan. Kağan Çavuş sık sık çatışmalarınyaşandığı 7. Kolordu bölgesinde Takım Astsubayı olarak görev yapıyor. DayılarıKurtuluş Şur (TCNO 46324970476), Akın Şur (TCNO 46309970996) dağ kadrosundagörevli. Aynı kadroda bulunan diğer dayısı Hakan Şur (TCNO 46312970822) 2002 yılındaDevletin ulusal kimliğine karşı cürüm işleme suçuyla ceza almış. Teyzesi ArzuŞur (TCNO 17153589740) şehirde PKK'ya yataklık yapmış. Yeğeni Akın Şur (TCNO26228052096) da şehir militanı kadrosunda.

Rütbeli olmasa da TSK bünyesinde bulundukları için listemize giren iki sivilmemur var. Bu kişilerin özellikleri birinci dereceden akrabaları olan babalarıya da kardeşlerininin PKK mensubu olduğu açık seçik olduğu halde halen görevdetutulmaları. Sivil görevliler resmi yazışmaların yapıldığı ortamlarda bulunmalarıve bir sivil olarak terör örgütüne yaklaşmaları daha kolay olduğu için en azaskerler kadar önemli.

13- Sivil Memur Ali Hıdır Keşt. Keşt'in BABASI Mahmut Keşt (TCNO13130969024), dayıları Mehmet Ali Keşt (TCNO 13094970272) ve Hasan Keşt (TCNO13088970400) hepsi PKK'nın dağ kadrosunda militan.

14- Sivil Memur İbrahim Can. Can'ın bütün kardeşleri ve amcalarıterör örgütünün dağ kadrosunda militan. Kardeşleri Kutbettin Can (TCNO18416631190), Fahrettin Can (TCNO 18302634984) ve Bedrettin Can (TCNO 18413631254),amcaları Ramazan Can (TCNO 27634697970) ve Kadir Can (TCNO 11153484142)

Uzatılması mümkün olan bu listeyi okuduğunuzda, aklınızdaki "PKK ilemücadelede neden yıllardır başarılı olunamadığı?" sorusu bir cevap buluyor mu?İtirazımız yok! Tamam, paşalarımız PKK ile mücadeleye devam etsinler ama lütfenonların hatalarını bizim çocuklarımız şehit olarak ödemesinler.

Bu liste ve isimlerden sonra ne yapılacak?

Koca bir HİÇ!

Hiç bir açıklama yapılmayacak. Listedekiler tedirgin olacak amabaşlarındakiler surda bir delik açtırmamak için bu kırığı da yen içindetutacaklar. Bazıları bu listenin yalan olduğunu ispatlamak için hak etmediklerihalde terfi ettirilecek. Gazetemiz için kapatılma davaları açılacak, sitemizeulaşma yolları tıkanacak, vb.,,

Taraf okurlarına özel not: Merak etmeyin, gazeteniz kanunları ve kendisinikorumayı biliyor. Bu siteye bu adresten ulaşım engellenirse google ya da yahooüzerinden "taraf gazetesi" ya da "taraf gazetesi blog" olarak araştırın bizimutlaka başka bir adreste bulacaksınız. Yasaklanan sitelere ulaşım sağlayankaxy.com gibi anonymous proxy serverler üzerinden de adresimizi girerek bizeulaşabilirsiniz. Ne bizi ne de sizi durduramazlar.

Saygılarımızla.
TARAF


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
        Bu grubun  hiç bir siyasi oluşum ,parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır...
        Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş ,Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM  STANDIDIR.."

            *Grupta yayınlanan  yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
-----------------------------------------------------------------....
"ANADOLU HABER GÜNLÜĞÜ" Haber Bilgi Paylaşım  grubu.
 Bu gruba posta göndermek için , mail atın : anadoluhaber@googlegroups.com
 Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
 Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

1 yorum :

  1. EY YURDUM İNSANI!ARTIK ŞU YARGILAMADAN İNFAZ ETME ALIŞKANLIĞINI BIRAKABİLİRSEK (Kİ BU O KADAR KOLAY DEĞİL)UYGARLIK YOLUNDA BİR BASAMAK DAHA KATETMİŞ OLACAĞIZ.İNSANLARIN KİŞİLİK HAKLARINI BU DENLİ PERVASIZCA AYAKLAR ALTINA ALMAYI HANGİ KİTABA SIĞDIRDIKLARINI ÖNCELİKLE TARAF GAZETESİNE SORMAK İSTERDİM.DEMOKRATİK DEĞERLERİ SAVUNDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ HATTA BİR ÇOK HABERİNDE DUYGU VE DÜŞÜNCELERİMİZE TERCÜMAN OLAN BU YAYIN ORGANI NASIL OLURDA YETERİNCE ARAŞTIRMADAN SADECE AKRABALIK BAĞINI ÖLÇÜ ALARAK BÖYLESİNE SORUMSUZCA BİR HABER YAPABİLİYOR ANLAMIYORUM.BİR KİŞİYİ DEĞERLENDİRİRKEN AKRABALARINI MI ÖLÇÜ ALACAĞIZ? BU HAKKANİYETE SIĞAR MI?HUKUKA UYAR MI?HANİ CEZALARIN KİŞİSELLİĞİ;NERESİNDE BUNUN ADALET? BİZ YAPIP ETTİKLERİMİZDEN SORUMLUYUZ;AKRABAMIZIN DOĞRUSU VE YANLIŞI BİZİ BAĞLAMAZ.UNUTMAYALIM ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR...

    YanıtlaSil

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

SON DAKİKA HABERLERİ