Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ----82---Hem kalbimizde zerre kadar kötülük etmek için niyet yok. Biz ancak Allah'ı ve rızasını istiyoruz. Gün geçtikçe, rızası içinde Cenâb-ı Hakka[şeref ve azamet sahibi yüce Allah'a] vuslat[kavuşmak] iştiyaklarını[arzusunu] kalbimizde teksif ediyoruz[yoğunlaştırıyoruz]. Bilâ istisna[istisnasız] bize fenalık[haksızlık,kötülük] edenleri Cenâb-ı Hakka terk[havale] etmekle affetmek ve bilakis[bilhassa] bize zulmeden o zâlimler de dahil olduğu halde herkese iyilik etmek

82.ders.10.06.2010[perşembe]

Asa-yı Musa
Birinci Kısım

Meyve Risalesi 

Onuncu Mesele[13]

 Emirdağ Çiçeği

                                    Onuncu Mesele münasebetiyle

Hüsrev’in Üstadına Yazdığı Mektup

Çok sevgili Üstadım Efendim,

Cenâb-ı Hakka hadsiz[sonsuz] şükürler olsun, iki aylık iftirak[ayrılık] üzüntülerini ve muhaberesizlik[haberleşememenin] ıztıraplarını hafifleştiren ve kalblerimize taze hayat bahşeden[bağışlayan] ve ruhlarımıza yeni, sâfî[temiz,duru] bir nesîm[esinti] ihdâ[hediye] eden Kur’ân’ın celâlli[azametli] ve izzetli[kudretli,şerefli,üstün], rahmetli[esirgeyen, bağışlayıcı] ve şefkatli âyetlerindeki tekraratın[tekrarların] mehâsinini[güzelliğini] tâdâd eden[Birer birer sayan], hikmet-i tekrarının[tekrardaki gayesinin] lüzum[İhtiyaç] ve ehemmiyetini[önemini] izah eden ve Risale-i Nur’un bir harika müdafaa[savunması] olan “Denizli Meyvesinin Onuncu Meselesi” namını alan Emirdağ Çiçeğini aldık. Elhak[Hakkın ta kendisi] takdir[değer verme] ve tahsine[güzelleştirmeye,beğenmeye] çok lâyık olan bu çiçeği kokladıkça, ruhumuzdaki iştiyak[arzu,istek] yükseldi. Dokuz aylık hapis sıkıntısına mukàbil[karşılık], Meyvenin Dokuz Meselesi nasıl beraatimize[serbest bırakılışımıza] büyük bir vesile olmakla güzelliğini göstermişse, Onuncu Meselesi olan çiçeği de Kur’ân’ın îcazi’câzındaki[Az sözle çok mana ifade etme mucizeliğindeki] harikaları göstermekle o nisbette[oranda] güzelliğini göstermektedir.

Evet sevgili Üstadım, gülün çiçeğindeki fevkalâde letafet[hoşluk,nezaket,incelik] ve güzellik, ağacındaki dikenleri nazara hiç göstermediği gibi, bu nuranî[nurlu] çiçek de bize dokuz aylık hapis sıkıntısını unutturacak bir şekilde o sıkıntılarımızı da hiçe indirmiştir. Mütalâasına[okunması, araştırılması, düşünülmesine] doyulmayacak şekilde kaleme alınan ve akılları hayrete sevk eden bu nuranî çiçek, muhtevî olduğu[kapsadığı]  çok güzelliklerinden, bilhassa, Kur’ân’ın tercümesi sûretiyle nazar-ı beşerde[insanlık nazarında] âdileştirilmek[basitleştirmek] ihanetine[haksızlığına] mukàbil[karşılık], o tekraratın[tekrarların] kıymetini tam göstermekle Kur’ân’ın cihandeğer[Dünyaya, kâinata değer] ulviyetini[yüceliğini] meydana koymuştur. Sâliklerinin[takipçilerinin] her asırda fevkalâde bir metanetle[metinlikle, gayretle, Sebatla] sarılmalarıyla ve emir ve nehyine[yasaklarına] tamamen inkıyad etmeleriyle[teslim olmaları,baş eğmeleri, bağlanmalarıyla], güya yeni nazil olmuş[inmiş, gönderilmiş] gibi tazeliği ispat edilmiş olan Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyanın, bütün asırlarda, zâlimlerine [Zulmeden, haksızlık edenlere, acımasızlara, Merhametsizlere, gaddarlara] karşı şiddetli ve dehşetli[korkutucu,ürkütücü] ve tekrarlı[tekrar eden] tehditleri ve mazlumlarına[zulme uğramışlara] karşı şefkatli ve rahmetli[merhametli] mükerrer[tekrar tekrar] taltifleri[mükâfatlandırması, İltifat etmesi], hususuyla[özellikle] bu asrımıza bakan tehdidatı[tehditleri] içinde zâlimlerine[zulmedicilere] misli[benzeri] görülmemiş bir hâlette[halde], sanki feza-i ekberden[büyük gökyüzünden] bir nümuneyi andıran semâvî[göksel] bir cehennemle altı-yedi seneden beri mütemadiyen[aralıksız] feryad ü figan ettirmesi[çığlıkla ağlattırması]  ve kezâ mazlumlarının[zulme uğramışların] bu asırdaki küllî[tüm] fertleri başında Risale-i Nur talebelerinin bulunması ve hakikaten bu talebeleri de ümem-i sâlifenin[geçmiş ümmetlerin] enbiyalarına[peygamberlerine] verilen necatlar[kurtuluşlar] gibi pek büyük umumî ve hususî necatlara[kurtuluşlara] mazhar[layık] etmesi ve muarızları[muhalifleri] olan dinsizlerin cehennemî azapla tokatlanmalarını göstermesi, hem iki güzel ve lâtif[hoş] hâşiyelerle[şerh ve izahlarla] hâtime[son] verilmek suretiyle çiçeğin tamam edilmesi, bu fakir talebeniz Hüsrev’i o kadar büyük bir sürurla[mutlulukla] sonsuz bir şükre[teşekküre] sevk etti ki, bu güzel çiçeğin verdiği sevinç ve süruru müddet-i ömrümde[ömrümboyunca] hissetmediğimi sevgili üstadıma arz ettiğim gibi, kardeşlerime de kerratla[defalarca] söylemişim. Cenâb-ı Hak[Hakk'ın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah], zayıf ve tahammülsüz omuzlarına pek azametli[yüce] bâr-ı sakîl[Ağır yük] tahmil edilen[Yüklenen]  siz sevgili üstadımızdan ebediyen razı olsun ve yüklerinizi tahfif[hafif] etmekle yüzlerinizi ebede kadar güldürsün. Âmin.

Evet, sevgili Üstadım. Biz Allah’tan, Kur’ân’dan, Habib-i Zîşandan[Şânlı sevgili, Peygamberimiz, Hz. Muhammed (a.s.m.)den] ve Risale‑i Nur’dan ve Kur’ân dellâlı siz sevgili Üstadımızdan ebediyen razıyız. Ve intisabımızdan[bağlılığımızdan] hiçbir cihetle pişmanlığımız yok. Hem kalbimizde zerre kadar kötülük etmek için niyet yok. Biz ancak Allah’ı ve rızasını istiyoruz. Gün geçtikçe, rızası içinde Cenâb-ı Hakka[şeref ve azamet sahibi yüce Allah’a] vuslat[kavuşmak] iştiyaklarını[arzusunu] kalbimizde teksif ediyoruz[yoğunlaştırıyoruz]. Bilâ istisna[istisnasız] bize fenalık[haksızlık,kötülük] edenleri Cenâb-ı Hakka terk[havale] etmekle affetmek ve bilakis[bilhassa] bize zulmeden o zâlimler de dahil olduğu halde herkese iyilik etmek, Risale‑i Nur talebelerinin kalblerine yerleşen bir şiar-ı İslâm[İslami nişan] olduğunu, biz istemeyerek ilân eden Hazret-i Allah’a hadsiz hudutsuz şükürler ediyoruz.

Çok kusurlu talebeniz

Hüsrev

 

Devam edecek:100

 

 


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]