Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ----84---Evet, bazen serseri ve gizli, muzır[zararlı] bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden, yüzer adamın yapması gibi, yüzer adamın muhafazasıyla[korumasıyla] ve bazan devlete ve padişaha iltica[sığınmak] ile o sarayın vücudu[varlığı] devam edebilir.

84.ders.14.06.2010[pazartesi]

Asa-yı Musa
Birinci Kısım

Meyve Risalesi 

                               On Birinci Mesele[2]

       Birden, Hikmetü’l-İstiâze[Allah'a sığınmanın sebepleri ve faydaları.] Lem’asında kat’î[kesin] cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki:

“Bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler[neticeler] ve faideler[faydalar] ve hasenatın[iyiliklerin] gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamürrâhimînin[*1] gayet merhametkârane Tevfikleri[Uygun düşürülmeleri, uygun duruma getirmeleri] ve inâyetleri[Yardımları, lütufları] ehl-i hidâyete[doğru yolda olanlara,inananlara ] yardım edip kuvvet verdikleri halde, ehl-i dalâlet[yoldan çıkanlar, azgın ve sapkın kimseler,imansızlar] neden çok defa galebe eder ve bazen yirmisi, yüz tane ehl-i hidâyeti[imanlıyı] perişan eder?” diye, mânen[iç dünyamda] benden soruldu. Ve bu tefekkür[*2] içinde şeytanın gayet zayıf desiselerine[vesveselerine] karşı Kur’ân’ın büyük tahşidatı[ısrarla üzerinde durması] ve melâikeleri[melekleri] ve Cenâb-ı Hakkın[Hakk'ın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah’ın ] yardımını ehl-i imana göndermesi hatıra geldi. Risale-i Nur’un onun hikmetini kat’î[kesin] hüccetlerle[delillerle] izahına[açıklamasına] binaen[istinaden], o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz.

     Evet, bazen serseri ve gizli, muzır[zararlı] bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden, yüzer adamın yapması gibi, yüzer adamın muhafazasıyla[korumasıyla] ve bazan devlete ve padişaha iltica[sığınmak] ile o sarayın vücudu[varlığı] devam edebilir. Çünkü, onun vücudu, bütün şeraitin[şartların] ve erkânın[esasların] ve esbâbın[sebeplerin] vücuduyla[varlığıyla] olabilir. Fakat onun ademi[yokluğu] ve harap olması[yıkılıp,dağılması], birtek şartın ademiyle[yokluğuyla] vâki[vuku bulan] ve bir serserinin bir kibritiyle yanıp mahvolduğu gibi, ins[isanlar] ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli [korkunç]mânevî[ruhi] yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayası ve esasları ademdir[yokluktur], tahriptir[yıkıcılık, bozgunculuktur]. Sureten[görünen] vücudun[varlığın] altında, adem[yokluk] ve bozmak saklıdır. İşte cinnî[cinden] ve insî[insandan] şeytanlar ve şerirler[doğru yoldan sapmışlar] bu noktaya istinaden gayet zayıf bir kuvvetle hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp, ehl-i hak[Allah’a iman edenler] ve hakikatı[gerçeklere inananlar] Cenâb-ı Hakkın[Hakk'ın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah’ın] dergâhına ilticaya[sığınmaya] ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden, Kur’ân, onları himaye[korumak] için büyük tahşidat yapar[ısrarla üzerinde durur]. Doksan dokuz esmâ-i İlâhiyeyi[Allah’ın güzel ismlerini] onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine[azimle dayanmalarına] çok şiddetli emirler verir.

 

 

[*1]Rahman: (ö.i) 1-İster mü'min, ister kâfir; ister iyi isterse kötü olsun; rahmeti bütün herkese yayılan ve bütün yaratılmışların rızıklarını ve geçim şekillerini içine alan rahmetin sahibi Allah. Rahim: Çok merhametli, esirgeyen, koruyan, ahirette mümin kullarına keremiyle muamelede bulunacak olan Cenab-ı Hakk.

[*2]:tefekkür: 1-Bir mesele hakkında zihni faaliyet gösterme, düşünme, fikir üretme, zihni yorma. 2-Derin düşünme, maksadı kavramak için zihnini eşyanın manasını anlama haline yöneltme, eşyaya ait bilgileri kalbe getirme. 3-Mantık kaidelerine uygun bir şekilde düşünme, fikir geliştirme. 4-tas. Müridin kendi nefsinin ve yaratıcının sırlarına erebilmesi için, iç dünyasına eğilerek derin düşünceye dalması, yaratılışın ve yaratılmışın üzerinde gönül gözüyle temaşalarda bulunarak yaratıcıya yönelmesi, gönülle düşünüş.

 

Devam edecek:102

 Tirmizî, Zühd: 9; İbni Mâce, Zühd: 19; Müsned: 5:172, 173.

 


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]