Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ----85---Sarf ve nahiv[Arapça dil bilgisi] ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde Münker ve Nekir'in: "Men Rabbüke" (Senin Rabbin kimdir?) diye suallerine karşı, kendini medresede[İslâm dünyasında düzenli öğretim kuruluşunda] zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek, "Men mübtedâdır, Rabbüke onun haberidir. Müşkül[daha zor] bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır" diyerek, hem o melâikeleri

85.ders.15.06.2010[salı]

Asa-yı Musa
Birinci Kısım

Meyve Risalesi 

                               On Birinci Mesele[3]

 

 

Bu cevaptan, birden pek büyük bir hakikatin ucu ve azametli[büyük], dehşetli[korkunç] bir meselenin esası göründü. Şöyle ki:

Nasıl ki Cennet, bütün vücut[varlık] âlemlerinin mahsulâtını[ürünlerini] taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bâkiyâne[sonsuz bir şekilde] sümbüllendiriyor. Öyle de, Cehennem dahi, hadsiz dehşetli[ürkütücü] adem[yokluk] ve hiçlik âlemlerinin çok elîm[Şiddetli,çok acı verici] neticelerini göstermek için, o adem[yokluk] mahsulâtlarını[neticelerini] kavuruyor. Ve o dehşetli[korkunç] Cehennem fabrikası, sair[diğer] vazifeleri[görevleri] içinde, âlem-i vücut[varlık alemi] kâinatını âlem-i adem[yokluk alemi] pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli[ürkütücü] meselenin şimdilik kapısını açmayacağız; inşâallah sonra izah edilecek.

Hem meleklere iman meyvesinden[neticesinden] bir cüz’ü[Kısımı] ve Münker ve Nekir’e 1 ait bir nümunesi[örneği] şudur:

“Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim” diye mezarıma hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir haps-i münferitte[tekkişilik hapis], bir tecrid-i mutlak[Tam bir yalnızlık,hiç kimseyle görüşememek,Hücre hapsi] içindeki tevahhuş[Yalnızlaşma,vahşileşme,yabancılaşma,korkma] ve meyusiyetten[Ümitsizlikten] tedehhüş ederken[dehşete kapılıp, korkarken ], birden Münker ve Nekir[Öldükten sonra, mezarda iman açısından ölüleri sorguya çekecek olan melekler] taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya[tartışmaya] başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler, nurlandılar, hararetlendiler. Âlem‑i ervâha[ruhlar alemine] pencereler açıldı. Ben de, şimdi hayalen ve istikbalde[gelecekte] hakikaten[gerçekten] göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim.

Sarf ve nahiv[Arapça dil bilgisi] ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde Münker ve Nekir’in: “Men Rabbüke” (Senin Rabbin kimdir?) diye suallerine karşı, kendini medresede[İslâm dünyasında düzenli öğretim kuruluşunda] zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek, “Men mübtedâdır, Rabbüke onun haberidir. Müşkül[daha zor] bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır” diyerek, hem o melâikeleri, hem hazır ruhları[ruhani varlıkları], hem o vâkıa[hadiseyi] müşahede eden[gören] orada bulunan bir keşfü’l-kubur[Kabirdeki ölülerin hallerini gören] velîsini[Allah dostunu] güldürdü ve rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi, Risale-i Nur’un bir şehid kahramanı olan merhum Hâfız Ali, hapiste Meyve Risalesini kemâl-i aşkla[şevkle] yazarken ve okurken vefat edip kabirde melâike-i suale mahkemedeki gibi Meyve hakikatleriyle cevap verdiği misillü[gibi], ben de ve Risale-i Nur şakirtleri[öğrencileri] de, o suallere karşı Risale-i Nur’un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle[delilleriyle] istikbalde[gelecekte] hakikaten[gerçekten] ve şimdi mânen cevap verip onları tasdike[Onaylamaya] ve tahsine[Beğenmeye] ve tebrike sevk edecekler inşaallah.

 

 

 

1- bk. Tirmizî, Cenâiz: 70; İbni Mâce, Cenâiz: 65; Müsned: 3:126

 

Devam edecek:103

 

--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]