Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ----91----Evet, zaman-ı Âdem'den[ilk insan ve ilk peygamberden ] beri bütün semâvî[Allah'tan gelen] kitaplar ve dinler meleklerin vücutlarına[varlığına] ve ubudiyetlerine[kullukalarına] ittifakları[fikir birliği etmeleri]

91.ders.28.07.2010[çarşamba]

Asa-yı Musa
Birinci Kısım

Meyve Risalesi

                               On Birinci Mesele[9]

 

 

Evet, küre-i arzda[yeryüzünde] dört yüz bin nevileri[türleri] zîhayattan[hayat sahiplerinden] halk eden[yaratan], hattâ en âdi[basit] ve müteaffin[bozulmuş, çürüyüp kokuşmuş; çürük] maddelerden zîruhları[ruh sahiplerini] çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mu’cizat-ı san’atına[sanatının mucizelerine] karşı, onlara dilleriyle “Mâşâallah, Bârekâllah, Sübhânallah” dediren ve ihsanat-ı rahmetine[rahmetinin ikram, lütuf, bağış ve  yardımlarına] mukàbilElhamdü lillâh, Ve’ş-şükrü lillâh, Allahu ekber” o hayvancıklara söylettiren bir Kadîr-i Zülcelâli ve’l-Cemâl[Sonsuz büyüklük, haşmet ve kudret sahibi Cenâb-ı Hakk'ın lütuf ve ihsânı ile tecellisi], elbette, bilâşek[şeksiz] velâ şüphe[şüphesiz], koca semâvâta[gök yüzüne] münasip[uygun], isyansız ve daima ubudiyette[kullukta] olan sekeneleri[üzerinde yaşayacakları] ve ruhanîleri[ruhani varlıkları] yaratmış, semâvâtı[gökyüzünü] şenlendirmiş, boş bırakmamış ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade[fazla] ayrı ayrı nevileri[türleri] meleklerden icad etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip san’at ve rahmet-i İlâhiyeyi[Allah’ın rahmet ve sanatını] kendi dilleriyle alkışlıyorlar; bir kısmı, birer seyyar[gezen] yıldızlara binip feza-yı kâinatta[uzayda] seyahat içinde azamet[büyüklük] ve izzet[Değer, itibar, şeref, yücelik, Kuvvet ve kudret] ve haşmet-i rububiyete[Rabb'lığın, idare ve terbiye ediciliğin,heybeti, büyüklüğüne] karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini[kulluklarını] âleme ilân ediyorlar.

Evet, zaman-ı Âdem’den[ilk insan ve ilk peygamberden ] beri bütün semâvî[Allah’tan gelen] kitaplar ve dinler meleklerin vücutlarına[varlığına] ve ubudiyetlerine[kullukalarına] ittifakları[fikir birliği etmeleri] ve bütün asırlarda meleklerle konuşmalar ve muhavereler[Konuşmalar, görüşerek konuşmalar], kesretli[çoklukla] tevatürle[kesin olarak] insanlar içinde vuku bulduğunu nakil ve rivayetleri ise, görmediğimiz Amerika insanlarının vücutları gibi meleklerin vücutlarını ve bizimle alâkadar olduklarını kat’î ispat eder.

 

Devam edecek: 109

 


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]