Son Dakika

[anadoluhaber] ALLAH RASÛLÜ'NÜN (SAV) GELECEKLE İLGİLİ SÖYLEDİĞİ H A D İ S L E R

1.HADİS:

Rasulullah (sav) şöyle buyuruyor:

Obur kimselerin sofralarına üşüşmelerine benzer bir halde,diğer milletlerin sizin üzerinize üşüşmelerine az kaldı.Dinleyenlerden biri;

Ey Allah'ın Rasulü!Biz o gün az olduğumuzdan mı bu duruma düşeceğiz? diye sordu.Peygamber efendimiz:

Aksine sizin o zaman sayılarınız çok olacak,fakat selin üzerindeki çör-çöp gibi değeriniz olmayacaktır.Allah onların sizden duyduğu korkuyu kalplerinden çekip alacak,sizin kalbinize de "vehen"verecektir.buyurdular.Dinleyenlerden biri:

Ey Allah'ın Rasulü! "Vehen"nedir?diye sordu.Peygamber efendimiz:

Dünya sevgisi ve ölüm isteksizliğidir.buyurdular.

                                                                                                 Buhari,İbni mace,Ebu Davud

2.HADİS:

İdarecileriniz seçkinleriniz,zenginleriniz cömertleriniz olduğu,işlerinizi de aranızda birbirinize danışarak hallettiğiniz zaman,sizin için toprağın üstü altından daha hayırlıdır.Ama,idarecileriniz kötüleriniz,zenginleriniz cimrileriniz olduğu ,işlerinizi de kadınlarınıza danışarak yaptığınız zaman,sizin için toprağın altı üstünden daha hayırlıdır.

                                                                                                 Tirmizi

3.HADİS:

Bir zaman gelir;insanların dertleri ,tasaları mideleri,şerefleri malları mülkleri,kadınları kıbleleri,paraları dinleri olur.İşte onlar Cenabı Allah'ın nezdinde nasibi olmayan en kötü yaratıklardır.

                                                                                                      Sülemi

4.HADİS:

Bugün sizin aranızda münafıkların gizli olarak yaşadıkları gibi,bir zaman gelir ki;mümin olanlarda diğerlerinin arasında gizli olarak dini hayatlarını sürdürmeye çalışırlar.

                                                                                         İbn-üs Sena

5.HADİS:

Kim Kuran okursa (mükafatını)Allah'tan istesin.Zira son zamanlarda Kuran okuyup(mükafatını)insanlardan isteyen bir takım insanlar türeyecektir.

                                                                                                              Tirmizi

6.HADİS:

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki;ümmetimin zenginleri hac'ca seyahat,orta hallileri ticaret,alimleri riya ve gösteriş,fakirleri de dilenmek için giderler.

                                                                                               Deylemi,Hatip

7.HADİS:

Ümmetim bozulduğu vakit;insanlara öyle bir zaman gelecek ki;o zaman benim sünnetime sarılmak ,ateşin közünü tutmak kadar zor olacaktır.

                                                                                             Hakim,Tirmizi

8.HADİS:

İnsanlara bir zaman gelir ki;ölüm,onların birine kırmızı(sarı)altından daha sevimli hale gelir.

                                                                                                   Taberani

9.HADİS:

Son zamanlarda dünyalarını,dinlerini vasıta ederek kazanan,kalpleri kurt gibi olduğu halde,başkalarına kuzu postuna bürünmüşcesine yumuşak davranan,dilleri baldan tatlı bir takım insanlar türer.Cenabı Allah böylelerine:"Bana mı aldanıyor yoksa bana mı küstahlık ediyorlar?Zatıma,yemin ettim ki;onlar üzerine,kendi aralarından uysallarını (aklı başında olanlarını)bile şaşırtacak fitneler göndereceğim"buyurur.

                                                                                                          Tirmizi

 

 

10.HADİS:

Dört fitne olacak:Birinci de cana kıyma,ikinci de cana kıyma ile birlikte mal-mülk

Üçüncü de cana kıyma,mal-mülk ile birlikte ırza,namusa tecavüz etmekten çekinilmez olur,dördüncüde de Deccal ortaya çıkar.

                                                                                                                       Taberani

11.HADİS:

Şüphesiz ki benim ümmetime de nankörlük,azgınlık,şımarıklık,bollukla övünmek,dünya işlerinde birbirleriyle rekabet etmek,birbirlerinden yüz çevirmek,birbirine haset etme (çekememe) hastalığı sirayet edecektir.Sonunda hududu aşacaklar ve sıkıntılar baş gösterecektir.

                                                                                         İbn-i Ebid-dünya

12.HADİS:

Dünya işlerinin yolunda gitmesi pahasına dinlerinin elden gitmesine aldırış etmez hale gelmedikçe"la ilahe illallah"Cenabı Allah'ın gazabının insanların üzerine inmesine perde olmaya devam edecektir.(dünya işlerinin yolunda gitmesi uğruna,dinlerinin elden gitmesine  aldırış etmez oldukları zaman )bu sözü söylediler mi de onlara ;siz yalan söylüyorsunuz onun ehli değilsiniz,denilir.

                                                                                            İbn-ün Neccar

13.HADİS:

Bu ümmete ,Peygamberlerinden sonra gelecek ilk bela oburluktur.Çünkü, onların karınları doyunca ,vücutları semizleşecek,sonuç olarak ta nefsi arzuları artacak ve kalpleri zayıflayacaktır.

                                                                                                       Buhari

14.HADİS:

Sizden öncekilerin örf ve adetlerine karış karış adım adım uyacaksınız.Hatta onlardan biri keler yuvasına girmiş olsa ,sizde girecek ve hatta onlardan biri caddede hanımıyla cinsi münasebette bulunmuş olsa ,sizde aynı şeyi yapacaksınız.

                                                                                                    İbn-i Mace

15.HADİS:

Cenabı Allah bir milletin iyiliğini diledimi ,bilginleri başlarına getirir,malı mülküde cömertlerine verir.Ama bir milletinde kötülüğünü dilerse,başlarına beyinsizleri getirir,malı mülkü de cimrilerine verir.

                                                                                                Ebu Davud

16.HADİS:

Ümmetimin zalim bir kimseye "sen zalimsin"demekten çekindiğini gördüğün zaman, onlara veda edilmiş demektir.

                                                                                             Taberani,Hakim

17.HADİS:

Cenabı Allah'ın gazabına uğrayıp da (mallarının)fiyatları yükselmeyen,çarşıları ,pazarları kesada (ihtiyaç eşyalarının bulunmaması) uğramayan,fitnesi,fesadı çoğalmayan,üzerlerinde idarecilerinin zulmü artmayan hiçbir millet yoktur.İşte o zaman;zenginleri zekat vermez,idarecileri iffetli davranmaz,fakirleri de namaz kılmaz olur.

 

                                                                                              İbn-ün Neccar

 

 

18.HADİS:

İyi insanlar birer birer giderler.Geriye arpa ve hurmanın seçilip işe yaramaz çör-çöpleri gibi,Allah'ın önem vermediği bir takım insanlar kalır.

                                                                                                 Buhari,İbni mace

19.HADİS:

Son zamanlarda bir takım fitneler olacaktır.Dinleyenler:Ey Allah'ın Rasulü!(o zaman) nasıl ederiz? Diye sordular.Peygamber efendimiz de:

İlk durumunuza dönersiniz.buyurdular.

                                                                                                                      Taberani

                 20.HADİS:

Kim bir zalimin zalim olduğunu bildiği halde,ona yardımcı olmak için,onunla birlikte gederse;İslam'dan çıkmış olur.

                                                                                                    Taberani

21.HADİS:

Zaman kısalır,salih (iyi)ameller azalır,cimrilik baş gösterir,fitneler ortaya çıkar,"herc"çoğalır.Dinleyenler:Ey Allah'ın Rasulü Herc nedir? Dediler.Peygamber efendimiz:

"Cana kıyma,cana kıymadır"buyurdular.

22.HADİS:

Kadınlar kadınlarla,erkekler erkeklerle yetindiği zaman onlar,doğu tarafından çıkıp kimini yere batıran,kiminin de simalarında değişiklik yapacak olan kızıl bir rüzgarla müjdele.Bu da onların isyan edip haddi aşmalarındandır.

                                                                                                       Deylemi

23.HADİS:

Anaya ,babaya isyanın dışında,Cenabı Allah dilediği her günahın cezasını kıyamet gününe bırakabilir.Ana-Babaya isyanın cezasını ise,ölümden önce,hayatta isyan edene verir.

                                                                                                        İsbahani,Hakim

24.HADİS:

Cenabı Allah alimleri ortadan kaldırır.Onlarla birlikte ilmi de çekip alır.Sonra hayvanlar gibi birbirleriyle çiftleşen bir nesil ortaya çıkar.(bunların arasındaki) yaşlılara da aldırış edilmez olur.

                                                                                                     Taberani

25.HADİS:

İnsanlara bir zaman gelir ki;camilerinde toplanıp namaz kılarlar.Fakat aralarında mü'min bulunmaz.

                                                                                                     Hakim   

26.HADİS:

Şüphesiz Allah kullardan ilmi çekip almaz.Fakat alimleri almasıyla ilmide almış olur.Hiç alim kalmayınca da insanlar,bir takım cahilleri baş edinirler.Onlarda bilgileri olmadığı halde soruldukları şeylere fwtva verirler.Bu durumda hem kendilerini sapıtmış hem de başkalarını sapıtmış olurlar.

                                                      Ahmet b.Hanbel,Buhari,Müslim,Tirmizi,Hatib

27.HADİS:

Başkasının dünyası için,kendi ahiretini mahveden kimse,kıyamet günü en kötü mevkide olanlardandır.

                                                                                                     İbn-i Mace

28.HADİS:

Haksız yere öldürülen bir kimsenin yanında durmayın.Çünkü orasda bulunupta o kimsenin hakkı savunulmadığı için,lanet orada bulunanların tümüne iner.Haksız yere dövülen bir kimsenin yanında durmayın.Çünkü,orada bulunup ta o kimsenin hakkı savunulmadığı için,lanet orada bulunanların tümüne iner.

                                                                                      Taberani,Beyhaki

29.HADİS:

Beş şey beş şeyi getirir.Dinleyenlerden biri:Ey Allah'ın Rasulü beş şey beş şeyi getirir ne demektir? Diye sordu.Peygamber efendimizde;

-"1.Ahidlerini bozup da düşmanları,üzerine musallat edilmeyen,2.Allah'ın indirdiği dışında hükmedip dearalarında ölüm olayları çoğalmayan,3.Zekatı vermeyip de yağmurları kesilmeyen,4.ölçü ve tartılarda hile yapıp da otları ,ekinleri kesilmeyen,5. kıtlık ve kuraklıkla cezalandırılmayan bir millet yoktur.

                                                                                                  Taberani

30.HADİS:

Beş şeyden beş şeye,hırstan kanaate,gösterişten samimiyete,düşmanlıktan dostluğa,gururdan alçak gönüllülüğe,şüpheden yakin imana davet eden alimlerden başka alimlerle oturup sohbet etmeyiniz.

                                                                                           İbn-i Asakir

31.HADİS:

Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki,kalbi müslüman olmadıkça kul müslüman olamaz,Komşusu zulmünden emin olmadıkça da mü'min olamaz.dinleyenlerden biri : Ey Allah'ın Rasulü "bibevaigihi"nedir ? diye sordu.Peygamber efendimiz:

"Zulmüdür"buyurdu.

                                                                                                       Haraiti

32.HADİS:

Ahir zaman gelip çeşitli görüşler,heva ve hevesler ortaya çıktığı zaman siz,çöl halkının ve kadınların dine inanış şeklini tercih ediniz.

                                                                                                Deylemi

33.HADİS:

Ümmetim onbeş şeyi yaptığı zaman belalara maruz kalır.Dinleyenlereden biri:Ey Allah'ın Rasulü o onbeş şey nedir ? diye sordu.Peygamber efendimiz;

1.      Ganimet(günümüzde Hazine) belirli kişilerin tekelinde olduğu,

2.      Emanetin ganimet sayıldığı,

3.      Zekatın ağır bir yük kabul edildiği,

4.      Kişinin hanımına itaat edip ,annesine isyan ettiği

5.      Arkadaşına iyilikte bulunup babasına cefa ettiği,

6.      Mescidlerde seslerin yükseldiği,

7.      Halkın en alçağının halka lider seçildiği,

8.      Kişiye şerrinden korkulduğu için saygı gösterildiği,

9.      İçkilerin içildiği,

10.   ipeklerin giyildiği,

11.  Çalgı aletlerinin ,

12.  oyun havalarının ve

13.   şarkıların çoğaldığı,

14.  Bu ümmetin sonrakilerinin öncekileri lanetlediği vakit

15. İşte o anda kızıl bir rüzgar,yerle bir olma veya simalarda değişmeler beklesinler.buyurdular.

                                                                                  Tirmizi

34.HADİS:

Son zamanlarda görünüşte birbirleriyle dost,gerçekte ise birbirleriyle düşman olan bir takım insanlar türeyecektir..Dinleyenlerden biri:Ey Allah'ın Rasulü bu nasıl olur ? dediler.Peygamber efendimiz de;

"Birbirlerine muhtaç olmalarından veya birbirlerinden korkmalarındandır."

buyurdular.

 

35.HADİS:

İnsanlara bir zaman gelir;mümin herkes için dua eder de,Cenabı Allah ona:"kendi yakınların için dua et de kabul edeyim.Diğerlerine gelince ben onlardan razı değilim" buyurur.

                                                                                                   Ebu Naim

 

36.HADİS:

Müslümanlar Alimlerine buğz etmeye,çarşı ve pazarlarını imar etmeye, mal-mülk sahibi olmak için evlenmeye başladıkları zaman,Cenabı Hak onları dört şeyle cezalandırır.Onlar;

1.Kıtlık ve kuraklık

2.Devletin başında bulunanların zulmü

3.Onların görevlendirdikleri memurların ihaneti ve

4.Düşmanların hücumu ile cezalandırır.

                                                                                  Hakim,Deylemi

37.HADİS:

İnsanlara bir zaman gelir ki Kuranı Kerim bir vadide,insanlar başka bir vadi de olurlar.

                                                                                Hakim,Tirmizi

38.HADİS:

Siz alimlerin çok Hatiplerin az olduğu bir zamandasınız.BU zamanda kim bildiğinin onda birini yapmazsa,sapıtmış olur.Oysa,alimlerin az,Hatiplerin çok olduğu bir zaman gelir ki; o zaman bildiğinin onda birini işleyen (yapan) kişi kurtulacaktır.

                                                                        Ahmet b.Hanbel

39.HADİS:

İnsanlara öyle bir zaman gelir ki,suda boğulmak üzere olanın duası gibi dua etmeyenler kurtulamazlar.

                                                                               Ebu Naim

40.HADİS:

Bizden başkalarına benzemeye çalışan bizden değildir.Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeye çalışmayın.Çünkü;Yahudilerin selamı parmakla işaret,Hristiyanların selamı ise el ile işarettir.

                                                                                                 Tirmizi

41.HADİS:

İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki,Kur'an-ı Kerim'in yalnız resmi,İslam'ın yalnız ismi kalacaktır.Onlar,İslam'dan en uzak insanlar oldukları halde,islami isimlerle isimlenecekler,mescitleri görünüşte mamur olduğu halde,hidayet yönünden harp olacaktır.İşte o devrin alimleri gök kubbenin altındaki alimlerin en kötüleridir.Fitne(kargaşa)onlardan çıkmış, yine kendilerine dönecektir.

                                                                                            Hakim,Deylemi

42.HADİS:

Ümmetimin son zamanlarında mescidlerini süsleyip kalplerini harap bırakan,elbisesini sakınıp koruduğu kadar,dinini sakınıp korumayan,dünya işlerinin yolunda gitmesi uğruna ,dinini vasıta yapmaya aldırış etmeyen bir takım insanlar türeyecektir.

                                                                                                      Hakim

                  43.HADİS:
                  Ümmetimde günahlar açıktan açığa işlenir hale geldiği zaman,Cenabı Allah ,kendi nezdinden onların tümüne birden felaketler verir.Dinleyenlerden biri:YA Rasulellah o zaman onların arasında iyi insanlar olmayacak mı? diye sordu.Peygamber efendimiz:Evet vardır.Fakat,diğerleriyle birlikte felaketler onlara da isabet eder.Sonra iyi olanlar Allah'ın rıza ve affına kavuşurlar.                                                                              İbn-i Cemad

                                                                                           

44.HADİS:

İnsanlar öldürenin niçin öldürdüğünü,öldürülenin neye öldürüldüğünü bilmediği bir zaman gelecektir.

                                                                                                     Müslim

45.HADİS:

İnsanlar,parası olmayanın, yaşadığı hayattan bir zevk alamayacağı bir zaman gelecektir.

                                                                             Ebu Davud,Tayalisi,Taberani

46.HADİS:

Bu ümmet,rakıyı nebizle(çeşitli isimler altında), faizi normal alış veriş,rüşveti hediye adı altında helal saydı,zekatla da ticaret yaptı mı, işte o zaman helakları olacaktır.

                                                                                                 Deylemi

47.HADİS:

Aralarında rüşvet(verip almak)yaygın hale gelip de korku içinde yaşamayan hiçbir millet yoktur.

                                                                                            Ahmet b.Hanbel

48.HADİS:

Ümmetimden konuşurken lügat parçalayan,rengarenk elbiseler giyen, çeşit,çeşit içkiler içip,çeşit,çeşit yemekler yiyen, bir takım insanlar türeyecektir ki,işte onlar ümmetimin en kötüleridir.

                                                                                       Taberani

49.HADİS:

İnsanlara,kişinin imanının ,gömlek soyulur gibi farkında olmadan soyulacağı bir zaman gelecektir.

                                                                                               Deylemi

50.HADİS:

Elbisesinin deseninin (işlemesinin) silinip kaybolduğu gibi, İslam'da orucun,Hacc'ın,sadaka'nın,ne olduğu bilinmeyecek şekilde silinip gidecektir.Allah'ın kitabı olan Kuran bir gecede kaldırılacak,yeryüzünde uygulanan bir ayet bile kalmayacaktır.İnsanlardan bir grup yaşlı,kadın ,erkek kalacak;"biz gördüğümüz atalarımızdan şu sözü;"Lailahe illallah "ı duyduk,biz de onlar gibi bu sözü söyleriz diyeceklerdir.

                                                                                     İbn-i Mace,Hakim

51.HADİS:

Zulmetmeyin.(şayet ederseniz) dua edersiniz kabul olunmaz,yağmur istersiniz yağmur yağdırılmaz,yardım istersiniz size yardım da edilmez.

                                                                                 Taberani

52.HADİS:

Aralarında devlet malından(haksız yere)mal aşırmanın ortaya çıkıp da Allah'ın korku içinde yaşatmadığı,zina yaygın hale gelip de aralarında ölüm olaylarının çoğalmadığı,ölçü ve tartılarda hile yapıp da Allah'ın rızıklarını kesmediği,Hak dışı bir idareyle idare edip de aralarında cana kıyma olaylarının artmadığı,verdiği ahdi (sözü) bozup da Allah'ın üzerlerine düşmanlarını musallat etmediği bir millet yoktur.

                                                                                                 Taberani

53.HADİS:

Cenabı Allah bir milletin iyiliğini istedi mi onların alimlerini çoğaltıp cahillerini azaltır.Alim konuştuğu zaman (kendisine)yardımcılar bulur.Cahil konuştuğu zaman ise,kahrolur.Bir milletin de kötülüğünü diledi mi  cahillerini çoğaltır, alimlerini azaltır.Cahil  konuştuğu zaman,(kendisine)yardımcılar bulur.Alim konuştuğu zaman ise kahrolur.

                                                                                                          Deylemi

54.HADİS:

Cenabı Allah bir milletin iyiliğini diledi mi,aklı başında olanlarını onlara lider,alimlerini aralarında hakim yapar.Malı da cömertlerine verir.Bir milletin de kötülüğünü diledi mi, beyinsizlerini onlara lider,cahillerini aralarında hakim yapar.Malı da cimrilerine verir.

                                                                                                     Deylemi

55.HADİS:

Altı şey ortaya çıktığı zaman ölümü temenni ediniz:

1.Beyinsizlerin idareci olduğu,

2.Hükmün alınıp satıldığı,

3.Cana kıymanın umursanmadığı,

4.Polislerin çoğaldığı,

5.Akrabalar arasında ilişkilerin kesildiği,

6.Kur'anı Kerim'in şarkı söylercesine okunup haz duyulduğu,hatta kişi alim olmadığı halde bu okuyuşundan dolayı itibar gördüğü zaman,ölümü temenni ediniz.

                                                                                              Taberani

56.HADİS:

Müslümanların yiyeceklerini stok yaparak saklayan kimseyi Cenabı Allah,cüzzam hastalığı ve iflasla cezalandırır.

                                                                                  İbn-i Mace ,İssbahani

57.HADİS:

Kabe yakıldığı,kardeşler birbirine düştüğü,binaların yükseldiği,zinanın yaygın hale geldiği,kanların döküldüğü,dinin karma karışık hale geldiği zaman siz ne yaparsınız?

                                                                                                        Taberani

58.HADİS:

Şüphesiz benden sonra kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler(durumlar) olacaktır.Dinleyenlerden biri:Ey Allah'ın Rasulü bu hususta bize ne emredersiniz?dediler.Peygamber efendimiz;

"Üzerinizde olan başkalarının hakkını eda eder,kendiniz için olan hakları da Allah'tan istersiniz".buyurdu.

                                                                                         Müttefagun Aleyh

59.HADİS:

Sizden biriniz,sabahleyin ( evinden) üzerinde bir elbise ile çıkıp,akşamleyin başka bir elbise giyinmiş olarak döndüğü,önünden sofranın biri kaldırılıp birinin konduğu,evlerinizi Kabe'yi donatır gibi donattığınız zaman haliniz nice olur.(Vallahi) siz bugün o günden daha hayırlısınız.

                                                                                                     Tirmizi

60.HADİS:

Altı grup insan:1.İdareciler zulümden,2.Araplar asabiyetten,3.Ağalar gururdan,4.Tüccarlar yalandan,5.Alimler hasetten,6.Zenginler cimrilikten, dolayı sorgusuz cehenneme gideceklerdir.

                                                                                                Ebu Naim

61.HADİS:

Ümmetim depremlerle karşılaşacak,o depremlerde on bin,yirmi bin,otuz bin kişi ölecektir.Cenabı Allah bu depremleri Allah'tan korkanlar için (müttekiler) ibret,müminler için rahmet,kafirler içinde azap kılacaktır.

                                                                                         İbn-i Asakir

62.HADİS:

Durun !Cenabı Allah hakkında (konuşmayın)Allah'ın azabından korkan gençler,ibadet eden yaşlılar,otlayan canlılar,meme emen çocuklar olmamış olsaydı sizin üzerinize belaları yağdırır da yağdırırdı.

                                                                                       Beyhaki,Hatip,Ebu Ya'la

63.HADİS:

Allah'ın bir millete bahşettiği nimetler vardır.Bu millet,müslümanların ihtiyaçlarını giderdiği ve onları darıltmadığı müddetçe,verdiği bu nimeti onlardan almaz.Ama onları darıltırlarsa kendilerinden alıp başka milletlere verir.

                                                                              Taberani

 

64.HADİS:

İleride öyle fitneler olacak ki,Allah'ın ilimle ihya edip koruduğu insanlar hariç,kişi sabahleyin mümin olduğu halde,akşama kafir olacak,dinden çıkacaktır.

                                                              Taberani,İbni Mace ,Deylemi

65.HADİS:

Ahdi (anlaşma-verilen söz) bozup da aralarında cana kıyma olayları çoğalmayan, fuhuş (zina) yaygın hale gelip de düşmanları üzerlerine musallat edilmeyen, zekatı vermeyip de kendilerinden yağmurlar kesilmeyen bir millet yoktur.

                                                                                 Hakim

66.HADİS:

Aralarında gayri meşru( veledi-zina) çocuklar yaygın hale gelmedikçe,ümmetim hayır ve esenlik içindedir.Ama bu çocuklar yaygın hale geldimi de Allah'ın, tümünü birden cezalandırması yaklaştı demektir.

                                                                                     Ahmet b.Hanbel

67.HADİS:

Karada ,denizde malların telef olmasına sebep,ancak zekatın verilmemesidir.

                                                                                          Taberani

68.HADİS:

Zekatı vermeyip de Allah'ın cezalandırmadığı bir millet yoktur.

 --
http://www.gorkemates.com

--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]