Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ----109. DERS---"Atılmış pamuk gibi bu câmid [cansız], şuursuz [bilinçsiz] bulut elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadîr [her şeye gücü yeten] ve rahîm [merhametli olan, esirgeyen, koruyan] bir Kumandanın emriyle hareket eder ki

Sonra yağmura bakıyor, görür ki: O lâtif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybî bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar Rahmânî hediyeler ve vazifeler var ki, güya rahmet tecessüm ederek [cisimleşerek] katreler [damlalar]  sûretinde [şeklinde] hazine-i Rabbâniyeden akıyor mânâsında olduğundan, yağmura “rahmet” namı verilmiştir.

 

Sonra şimşeğe bakar ve ra’dı (gök gürültüsü) dinler, görür ki, pek acip [şaşılacak] ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar.

Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki:

“Atılmış pamuk gibi bu câmid [cansız], şuursuz [bilinçsiz] bulut elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadîr [her şeye gücü yeten] ve rahîm [merhametli olan, esirgeyen, koruyan] bir Kumandanın emriyle hareket eder ki, bir iz bırakmadan gizlenir ve def’aten[aniden] meydana çıkar, iş başına geçer. Ve gayet [oldukça] faal ve müteâl [Yüksek, yüce, ulu, âli,] ve gayet cilveli ve haşmetli [heybetli] bir Sultanın fermanıyla [emriyle] ve kuvvetiyle vakit be vakit cevv [hava boşluğu] âlemini doldurup boşaltır ve mütemadiyen [Sürekli olarak] hikmetle yazar ve paydosla bozar tahtasına ve mahv [yokluk] ve ispat levhasına ve haşir [bütün insanların bir yere toplanmaları] ve kıyamet [Son derece büyük yıkım] suretine çevirir. Ve gayet lütufkâr [Lütuf edici] ve ihsanperver [yardım sever] ve gayet keremkâr [ikramsever] ve rubûbiyetperver [İhtiyaca cevap vermeyi ve terbiye etmeyi seven] bir Hâkim-i Müdebbirin [Herşeye hükmeden ve işleri düzenleyip idâre eden Allah’ın] tedbiriyle rüzgâra biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onlara acıyıp ağlayarak, gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür, güneşin şiddet-i ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler.”

Hem o meraklı yolcu kendi aklına der: Bu câmid[cansız], hayatsız [ölü], şuursuz [bilinçsiz], mütemadiyen [devamlı surette] çalkanan, kararsız, fırtınalı, dağdağalı [Gürültülü, patırtılı], sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zâhirî[görünen] sûretiyle vücuda [meydana] gelen yüz binler hakîmâne [Hikmetli bir şekilde] ve rahîmâne [merhametli olarak] ve san’atkârâne işler ve ihsanlar ve imdatlar bilbedahe [apaçık] ispat eder ki, bu çalışkan rüzgârın ve bu cevval [Daim, hareket halinde olan] hizmetkârın kendi başına hiçbir hareketi yok; belki gayet kadîr [her şeye gücü yeten] ve alîm [Herşeyi hakkıyla bilen] ve gayet hakîm [Her şeyi bir maksatla uygun ve hikmetle yaratan] ve kerîm [ihsan edici, cömert] bir Âmirin emriyle hareket eder. Güya herbir zerresi, herbir işi bilir ve o Âmirin herbir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi, hava içinde cereyan eden herbir emr-i Rabbânîyi [Allah'ın emrini] dinler, itaat eder ki, bütün hayvanatın teneffüsüne [Nefes almasına] ve yaşamasına ve nebatatın [bitkilerin] telkihine [aşılanması, döllenmesi] ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin [gemilerin] seyr ü seyahatine [gezebilmesine] ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların îsaline[iletilmesine] ve bu hizmetler gibi umumî ve küllî hizmetlerden başka, azot ve müvellidülhumuza (oksijen) gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin misli iken zemin yüzünde yüz binler tarzda bulunan Rabbânî san’atlarda kemâl-i intizam [düzen] ile bir dest-i hikmet [hikmet eli] tarafından çalıştırılıyor görüyorum.

 

Devam edecek:129

 

 

Bu Sayfaya Yeni Notunuz

 

Kaydet

 


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]