Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ---114.DERS.----"Dört nehir Cennetten geliyorlar" diye rivâyet edilmiş. Yani, zâhirî esbabın [görünen sebeplerin] pek fevkinde [üzerinde] olduklarından, mânevî bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybî [bilinmez] ve tükenmez bir menbaın [kaynağın] feyzinden [Allah'ın kuluna İhsan, bağış ve kereminden] akıyorlar demektir.

114.ders. 31.08.2010--[salı]

 

Asâ-yı Mûsâ’dan

İkinci Kısım

Hüccetullahi’l-Bâliğa

Risalesi

On Bir Hüccet-i İmâniyedir

Birinci Hüccet-i İmâniye

Âyetü’l-Kübrâ[9]

 

 

Sonra denizlerin içlerine bakar, görür ki: Gayet güzel ve ziynetli ve muntazam cevherlerinden başka, binlerce çeşit hayvanatın iaşe [besleme] ve idareleri ve tevellüdat [doğumları] ve vefiyatları [ölümleri] o kadar muntazamdır [düzenlidir]; basit bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları [Yiyecekleri] ve tayinatları [tayin edilengıdâları] o kadar mükemmeldir ki, bilbedahe [Açıktan] bir Kadîr-i Zülcelâlin [Sonsuz büyüklük, haşmet ve kudret sahibi, Allah’ın], bir Rahîm-i Zülcemâlin [Güzellik sahibi olan ve yarattıklarına karşı sonsuz şefkat ve merhametli olan Allah’ın] idare ve iaşesiyle [beslemesiyle] olduğunu ispat eder.

Sonra o misafir, nehirlere bakar, görür ki: Menfaatleri ve vazifeleri [görevleri] ve varidat [Gelirleri] ve sarfiyatları [giderleri] o kadar hakîmâne [hikmetle iş yapana yakışacak surette] ve rahîmânedir [merhametlidir]; bilbedahe [apaçık] ispat eder ki, bütün ırmaklar, pınarlar, çaylar, büyük nehirler, bir Rahmân-ı Zülcelâli ve’l-İkramın [Son derece ikram ve büyüklük, haşmet sahibi Rahmân, Allah’ın] hazine-i rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar. Hattâ o kadar fevkalâde iddihar[stoklanıyor, depolanıyor] ve sarf ediliyorlar ki, “Dört nehir Cennetten geliyorlar” diye rivâyet edilmiş. Yani, zâhirî esbabın [görünen sebeplerin] pek fevkinde [üzerinde] olduklarından, mânevî bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybî [bilinmez] ve tükenmez bir menbaın [kaynağın] feyzinden [Allah'ın kuluna İhsan, bağış ve  kereminden] akıyorlar demektir. Meselâ, Mısır’ın kumistanını bir cennete çeviren Nil-i mübarek, cenup [Güney] tarafından, Cebel-i Kamerdenilen [Kamer dağı, Afrika'da Nil nehrinin çıktığı] bir dağdan, mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor. Altı aydaki sarfiyatı [dağdan çıkan su] dağ şeklinde toplansa ve buzlansa, o dağdan daha büyük olur. Halbuki o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen[depo], altı kısımdan bir kısım olmaz. Varidatı[akarı] ise, o mıntıka-i hârrede [Sıcak, çok hararetli sıcak bölgede] pek az gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene [depoya] az giden yağmur, elbette o muvazene-i vâsia[Allah'ın koyduğu dengeyi] muhafaza edemediğinden, o Nil-i mübarek âdet-i arziye fevkinde [yeryüzünde işleyen kurallardan farklı olarak] bir gaybî [görünmeyen] cennetten çıkıyor diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor.

 

Devam edecek :134

 

 

Bu Sayfaya Yeni Notunuz

 

Kaydet

 

 


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]