Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ----117----basit ve câmid [cansız] ve birbirinin aynı veya az farklı ve karışık olan çekirdeklerden, habbeciklerden [danecik] o iki yüz bin nevilerin farikalı [fark edilen] ve intizamlı [düzenli,tertipli], ayrı ayrı, muvazeneli[dengeli], hayattar[canlı], hikmetli [belili gayelere yönelik olarak manalı faydalı yerli yerinde], yanlışsız, hatâsız bir vaziyette umum[tüm] efradının [fertlerinin] .

117.ders. 23.09.2010--[perşembe]

 

Asâ-yı Mûsâ’dan

İkinci Kısım

Hüccetullahi’l-Bâliğa

Risalesi

On Bir Hüccet-i İmâniyedir

Birinci Hüccet-i İmâniye

Âyetü’l-Kübrâ[12]

 

 

Birincisi: Pek zâhir [açık] bir surette kastî bir in’âm [nimetlendirme] ve ikram [Ağırlama,İltifat için bir şeyler verme] ve ihtiyarî[bilerek ve isteyerek] bir ihsan [İyilik,bağış] ve imtinan mânâsı ve hakikati her birisinde hissedildiği gibi, mecmuunda [hepsinde] ise, güneşin zuhurundaki [doğuşundaki] ziyası [ışığı] gibi görünüyor.

İkincisi: Tesadüfe [hesapsız, bilinsiz,rastgeleliğe] havalesi hiçbir cihet-i imkânı olmayan kastî [bilerek] ve hakîmâne [Hikmetli[çokfarlı amaçlar gözetilmiş] bir şekilde] bir temyiz [İnceleyip seçme] ve tefrik [ayırma], ihtiyarî [isteyerek ve bilerek] ve rahîmâne [merhametli] bir tezyin [Süsleme,Bezeme,donatma] ve tasvir [anlatma] mânâsı ve hakikati, o hadsiz envâ [nev] ve efratta [fertlerde] gündüz gibi âşikâre [apaçık] görünüyor ve bir Sâni-i Hakîmin [her şeyi san'atla ve hikmetle yaratan Allah’ın] eserleri ve nakışları [süslemeleri] olduklarını gösterir.

Üçüncüsü: O hadsiz masnuatın [San'atla yapılmış varlıkların] yüz bin çeşit ve ayrı ayrı tarz ve şekilde olan suretleri, gayet muntazam [düzgün, tertipli], mizanlı [ölçülü], ziynetli [süslü] olarak, mahdut [sınırlı] ve mâdud [Miktarı, sayısı belli] ve birbirinin misli [benzeri] ve basit ve câmid [cansız] ve birbirinin aynı veya az farklı ve karışık olan çekirdeklerden, habbeciklerden [danecik] o iki yüz bin nevilerin farikalı [fark edilen] ve intizamlı [düzenli,tertipli], ayrı ayrı, muvazeneli[dengeli], hayattar[canlı], hikmetli [belili gayelere yönelik olarak manalı faydalı yerli yerinde], yanlışsız, hatâsız bir vaziyette umum[tüm] efradının [fertlerinin] .

sûretlerinin fethi ve açılışı ise öyle bir hakikattir ki, güneşten daha parlaktır ve baharın çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları ve mevcudatı sayısınca o hakikatı ispat eden şahitler var diye bildi. “Elhamdü lillâhi alâ nimeti’l-îman” dedi.

 

 

Devam edecek:137

 

 

Bu Sayfaya Yeni Notunuz

 

Kaydet

 

 


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]