Son Dakika

[anadoluhaber] Fwd: CUMOK'TAN YURTSEVERLERE REFERANDUMA BEŞ GÜN KALA SON ATAK ÖNERİSİ... // CUMOK(CUMHURİYET OKURLARI) İSTANBUL
 Turkiye Cumok turkiyecumok@gmail.com
 06 Eylül 2010 23:29
 CUMOK'TAN YURTSEVERLERE REFERANDUMA BEŞ GÜN KALA SON ATAK ÖNERİSİ...

 

Değerli Yurttaşlar,                       İstanbul, 7 EYLÜL  2010,  Saat 00.00

 

HERKESTEN HAYIR OYU İSTEYECEĞİZ; O HAYIR OYLARINI GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYACAĞIZ!  

Yasama ve Yürütmeye ek olarak,  YARGI’yı  da teslim almak isteyen AKP, diktasını kurmak için  anayasa değişikliği referandumu dayatmıştır.Vereceğimiz HAYIR OYLARIYLA hakların özü yok edilerek kurulmak istenen zorbalık düzenine karşı çıkmalı, çalışarak referandumun reddini hayır oylarıyla  sağlamalıyız.

 

 Bizler gibi çoğu partisiz, Yurt ve Ulusun geleceğinden kaygılı yurttaşların inisiyatif kullanarak öne çıkması; REREFERANDUM’ DA HAYIR IN GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİNİNİ anlatılması için seçmeni uyarmak gerekiyor.

 

Bunun yanısıra,    12 Eylül 2010 günü  HAYIR oylarının korunmasında sandıklara örgütlü biçimde sahip çıkılması için organik ve gönüllü  bir güçbirliğini yaratmamız zorunlu hale gelmiştir. 

 

Tüm Siyasal Partiler, Sendikalar, Meslek Odaları,   dernekler, aydınlar, kadınlar, gençler, işçiler, çiftçiler, memurlar, işverenler, serbest meslek sahipleri vb.platformların çoğu bu alanda tavrını ortaya koymuştur.

 

ZORBALIK VE DAYATMA GERİ TEPECEKTİR.

YETER Kİ ÖNCÜLER GERİ DURMASIN!

 

 Dış destekli Evet Cephesine karşı YURT ÇAPINDA GÜÇLÜ BİR HAYIR CEPHESİ VARDIR VE BU GÜCÜN SANDIĞA YANSIMASINDAN, SONUÇLARIN AÇIKLANMASINA KADAR OLAN SÜREÇTE ETKİN GÖREV ALMALIYIZ. Baştan beri öngördüğümüz ancak yurt çapında bir ULUSAL HAYIR koordinasyonun yokluğuna karşın bu zorlu görevi seçim önce ve seçim alanındayurtseverler olarak birleşerek başaracağız.

 

Bu nedenlerle, referanduma giderken SON BEŞ GÜNDE durumu daha da lehimize çevirecek bir son müdahaleye gereksinim duyuyoruz.

 

Bunu sağlamak için  aşağıdaki öneriyi,  bilinç ve uyanıklığınıza sunuyor, özverili çalışkanlığınızı göstereceğinizi bekliyoruz.

 

EKTEKİ metinlerin benzerlerini yazarak altına kendi örgütlerinizin ad ve simgelerini koyarak veya bunları çoğaltarak aynen kullanabilir, yayabilirsiniz. 

 

Çağrıları yerel basında, internet siteleri ve tartışma gruplarında yada bildiğimizi e-postalara gönderip yaygınlaştırarak,  bölgelerimizde çıktılarını alıp, seri biçimde çoğaltarak, yerel medyaya, ilgili sosyal sınıf ve katmanlara, meslek örgütleri, sendikalar, odalar, derneklere; yurttaşlara, tatil sitelerine,  yol ve trafik akımının yoğun olduğu yerlerde yaymayı öneriyor ve gereğini yapacağınıza inanıyoruz. Hepimiz yakınlarımıza, sözümüzün ve nazımızın geçtiği tanıdıklarımıza AKP’nin hazırladığı tuzaklı referandumun amacı ve evet oylarıyla yargının da ele geçirileceği ve yurttaşların tümünün zorbalığa tutsak kılınacağını ve diğer   olumsuz sonuçları anlatmalıyız.

 

Hepimizin aile, iş, arkadaşlık, komşuluk ilişkileri içinde sözümüzü anlatabilecek ve dinletebilecek olduğumuz kişiler vardır.Bu kez, bu kişiler sizden farklı partilerin seçmenleriyse bile yargının teslim alınmasının doğuracağı kötü sonuçları anlatabileceğinize güvenin. Anayasa değişikliği ile yapılacak sözde olumlu değişikliklerden fevkalade tutarsız olanları anlatabilirsiniz. Örneğin emeklilere toplu sözleşme hakkı gibi; Çalışmayan emeklinin kimle oturup toplu sözleşme yapacağı iddiasının saçmalığını anlatabilirsiniz...Daha önceden var olan hakların yeniymiş gibi sunulmasını; disiplin suçlarında yargıya başvurma hakkı verildiği gibi, eskiden beri var olan hakların yeniymiş gibi sunulmasındaki aldatmacayı anlatabilirsiniz. Tam tersine yüksek yargının iptal ettiği yasalarla, emeklilere sağlık harcama yükü getiren aleyhte hükümleri, özelleştirmelerde halkın mallarının iptallerden sonra 4-5 katına satılabildiği (örnek:Tüpraş-Petkim) gibi konuları; bu işin seçimde oy vermekten daha da ciddi olduğunu anlatabilirsiniz...12 Eylül de 650.000 kişinin gözltına alındığını, yargı elden giderse bu kez 73 milyonun gözaltına alınmış gibi teslim alınmış olacağını anlatabiliriz.

 

Gayret gösterelim yeter, dostlar!

 

Tatillerini kesmekte zorlananlara da bir çift sözümüz var: Özellikle sandık başına gitmekte zorlanan ve/veya üşenenlerin birleşip örgütlenerek sandık bölgelerine, gerekirse dinlencelerini keserek 11 Eylül akşamı geri dönmeleri için örgütlenmeleri şartır.Aynı siteden veya yöreden, kamptan, yayladan birkaç arkadaş birleşerek bir aracın giderini paylaşarak gidip oylarını kullanmalıdırlar. Daha büyük gruplar 12 Eylül sabahı onları bulundukları kentlere ulaştıracak kamu araçlarını ayarlamalı, minibüs ya da otobüsleri tedarik etmeli sandıkların başına mutlaka yetişmelidirler. Tatil sitelerinde ve yörelerindeki dostlarımız ekte sunduğumuz tatilcilere yönelik çağrıları mutlaka çoğaltarak sitelerin görünür yerlerine asmalı ve insanların birleşerek sandık bölgelerine dönmelerini organize etmekte öncü olmalıdırlar.

 

İkinci adımımızı REFERANDUM GÜNÜ uygulamanız gerekecektir:

Önceden görüşeceğiniz siyasi parti örgütleriyle seçim alanında gözlemcilik görevini üstlenmelisiniz. Partinin gözlemci kartını alamasanız dahi Seçim Yasasının maddesi uyarınca her yurttaşın seçimleri sorgualama hakkı olduğu çok açıktır. Oyunuzu kullandıktan sonra sandıkların açılacağı saat olan 17.00 den önce örneğin 16.00 dan itibaren oy kullandığınıuz sandığın bulunduğu mekanda hazır bulunarak,   GİZLİ OY AÇIK SAYIM İLKESİNİN uygulanmasını denetlemelisiniz.                                                             

 

 

( SEÇİM KANUNU MADDE  

2 - Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılır. Seçmen oyunu kendisi kullanır.

Oy gizli verilir.

Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.)

 Sandık Başkanı her zarfı açıp oyu kaydettirirken oyu açıkça hazır bulunanlara göstermek zorundadır. Sandık kurulu üyeleri ve kayıtlı müşahitler de o oyun doğru yazıldığını oy takip çizelgeleri ile hem kayda almalı ve doğru seçeneğe kaydın yapıldığını gözetmelidirler.

Bu işlemin sonunda açıklanan sonuç ile müşahitlerin kayıtları tutmadığı taktirde itirazla tekrar, tekrar saydırılmalıdır. Bu arada evet veya hayır oylarının iptali yolundaki Sandık Kurulu kararlarına karşı da itirazları derhal yapmak gereklidir. İlgili siyasal partilerden bu konuda müşahit(gözlemci)lerin  yeteri kadar döküman ve dilekçe örneği alarak sandık başına gitmeleri şarttir. Sayımda itirazlar giderilip tutanağa sonuçlar yazılırken de yazımı denetlemek gerekir.Sonra Sandık Başkanı ve en az 2 üyenin imzasını ve mührü taşıyan sandık sonuç  belgesini alarak birini sandık kurulunun kapısına asmak ve diğerini de hemen ilgili bina sorumlusuna, parti temsilcisine ve eğer biliyorsanız parti ilçe seçim sorumlularına götürmeli ve teslim etmeli; çabukluk bakımından varsa e-posta veya sms ile sonucu ayrıca bildirmelisiniz. Sandık sayım sonucunu bildiren tutanak eşliğinde, oyların bulunduğu ağzı mühürlü torba seçim binasında toplanarak diğer sonuçlar ve torbalarla birlikte polis araçları tarafından İlçe Seçim Kuruluna götürülmektedir.Bu götürme olayı sırasında araçlara binmeye çalışınız, olmazsa aracı yakın takibe alarak yolda başka yerlerde durması ve/veya sandık sonuçlarını değiştirme girişimleri olup olmadığını denetleyerek İlçe Seçim Kuruluna teslimimine kadar yakın takip ediniz. İlçe Seçim Kurulunda sayımlar ve oy tutanaklarının bilgisayar ortamında birleştirmesi yapılırken YAZIM DENETİMİNİ MUTLAKA PARTİ GÖREVLİLERİ VE HUKUKÇULAR YAPMALIDIRLAR. Diğer yurtseverler de orada yapılacak herhangi bir zorbalığa karşı hazır bulunmalı ve İLÇE SONUÇLARI İL SEÇİM KURULUNA ULAŞTIRILANA KADAR İLÇE SEÇİM KURULUNU TERK ETMEMELİDİRLER.,

 

İTİRAZLI SANDIKLARIN YENİDEN SAYIMI YA DA OY BİRLEŞTİRMELER SIRASINDA AKP VE EDİNİLMİŞ GÖREVLİLERİN YAPABİLECEĞİ SAPTIRMALARA KARŞI UYANIK BULUNULMALIDIR. İTİRAZLAR ANINDA DERHAL YAPILMALIDIR. İtirazlar için hukukçu yurttaşların bu dönemde fazla mesai yapmaları bir yurttaşlık görevidir.Referandum günü siyasi partilerimiz ve diğer kuruluşlarımızla birlikte Hayır’ların oranını arttıracak bu kampanyada başarı sizlerin yapacağı bu son hafta atakları Ve seçim günü performansı ile daha da artacaktır.

 

ÇÜNKÜ HER TÜRLÜ BİLGİSAYAR HİLESİNE KARŞI EN KESİN YANIT SANDIK KURULLARINDAN ALINMIŞ OLAN imzalı mühürlü OY SAYIM SONUÇ TUTANAKLARIDIR.BUNLAR ELİMİZDE OLDUĞU TAKTİRDE BÜTÜN HİLELERİ AŞABİLİR, BOŞA ÇIKARABİLİRİZ. BUNU SAĞLAMANIN YOLU DA CUMHURİYETİMİZİ KORUMAK İÇİN HAYATIMIZDAN BİR GÜNÜ BU VATAN ÖDEVİNE AYIRMAKTAN GEÇMEKTEDİR.

BUNU YAPMAYANIN SONRADAN DÖKECEĞİ GÖZYAŞLARININ KIYMETİ HARBİYESİ YOKTUR.

 

Unutmayalım ki Ramazan’daki referandum,

 Kurban’da Erken Genel Seçimi getirecektir.  

 

Bu nedenle referandumdaki örgütlü gönüllü çalışma hemen arkadan gelecek seçimde bizlere kolaylık sağlayacaktır. Genel Seçime, mutlaka iller bazında meslek örgütleri, sendikalar, dernekler olarak koordinasyonlarımızı ve çalışma yöntemlerimizi, alanlarımızı, planlarımızı yapmış olarak girmemizin gerekli olduğu çok açıktır.

 

Hepinize, 13 Eylül  2010 sabahında Ulusmuzun yüzünü güldürecek red sonucunu alabilmek için enerji, cesaret, özveri ile dolu çalışmalar, eylemli günler dileriz. 

 

Saygı, Sevgi ve Dostlukla,

Namık Kemal Boya

Cumhuriyet Okurları(CUMOK) Temsilcisi

 

 

CUMOK(CUMHURİYET OKURLARI) İSTANBUL

İletişim  :  0532.374 93 61- 0532.391 11 27

0532.404 39 52-0536.739 02 29 - 0505.815 10 17                   

          www.cumokistanbul.org

 

NOT: 1)  EKLERİ VE ÖZELLİKLE YÖNERGEYİ SEÇİM YAZILI KISIMLARI REFERANDUM DİYE OKUYUNUZ.

         2) BU METİN VE EKLERİNİ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR İVEDİ VE YAYGIN BİÇİMDE  ULAŞABİLDİĞİNİZ HER ÖRGÜTE, E-POSTA ADRESİNE, TARTIŞMA GRUBUNA, ÖZEL VE TÜZEL KİŞİYE GÖNDERMEYİ BİR GÖREV SAYINIZ.


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]