Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ---126----Kendini tanıttırmak için, kâinatı bu kadar hadsiz masraflarla, baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemâlâtını söylettiren, elbette Kendi sözleriyle dahi Kendini tanıttıracak.

126.ders. 06.10.2010--[çarşamba]

 

Asâ-yı Mûsâ'dan

İkinci Kısım

Hüccetullahi'l-Bâliğa

Risalesi

On Bir Hüccet-i İmâniyedir

Birinci Hüccet-i İmâniye

Âyetü'l-Kübrâ[21]

Evet, yüz bin peygamberlerin (aleyhimüsselâm) tevatürleriyle [güvenilirlikleri] ve ihbaratlarının [haberlerinin] vahy-i İlâhîye [Allah tarafında vahiy ile gelen, emir ve yasaklara] mazhariyet [layık olarak şereflenme] noktasında ittifaklarıyla [birleşmeleriyle] ve nev-i beşerden [insanlardan] ekseriyet-i mutlakanın [mutlak çoğunluğun] tasdik-gerdesi [tasdik edilmiş] ve rehberi ve muktedası[örnek alınanı, taklit edileni] ve vahyin [Allah (c.c.) tarafından peygamberlere bildirilen emirve hükümlerin] semereleri [neticeleri] ve vahy‑i meşhud [şahid olunan vahiy] olan kütüb-ü mukaddese [mukaddes kitaplar] ve suhuf-u semâviyenin [semavi sahifelerin] delâil [delilleri] ve mu'cizatlarıyla, hakikat-i vahyin tahakkuku [vahyin hakikatinin gerçekleşmesi] ve sübutu [meydana çıkması] bedahet [reddedilemez açıklık] derecesine geldiğini bildi ve vahyin hakikatı beş hakikat-ı kudsiyeyi [kutsi hakikatleri] ifade ve ifaza ediyor diye anladı:

 Birincisi: لِلتَّنَزُّلاَتِ اْلاِلَهِيَّةِ اِلٰى عُقُولِ الْبَشَرِ denilen, beşerin akıllarına ve fehimlerine [anlayışlarına] göre konuşmak, bir tenezzül-ü İlâhîdir [Allah'ın bir lütfudur]. Evet, bütün zîruh [ruh sahibi] mahlûkatını [yaratıklarını]  konuşturan ve konuşmalarını bilen, elbette Kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi, rububiyetin [Allah'ın her zaman, her yerde, her mahluka muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye, tedbir ve mâlikiyeti ve besleyiciliği keyfiyetinin] muktezasıdır[gereğidir].

İkincisi: Kendini tanıttırmak için, kâinatı bu kadar hadsiz masraflarla, baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemâlâtını söylettiren, elbette Kendi sözleriyle dahi Kendini tanıttıracak.

Üçüncüsü: Mevcudatın en müntehabı [seçilmişi] ve en muhtacı ve en nâzenini [nazlı olanı] ve en müştakı [İştiyaklısı] olan hakikî insanların münâcâtlarına [yakarışlarına] ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği [cevap verdiği] gibi, kelâmıyla da mukabele etmek, hâlıkıyetin [bütün âlemi yaratan, Allah olmanın] şe'nidir [alameti ifadesidir].

Dördüncüsü: İlim ile hayatın zarurî bir lâzımı ve ışıklı bir tezahürü olan mükâleme[konuşma] sıfatı, elbette ihata[kapsayıcı] bir ilmi ve sermedî [sürekli, daimî, ölümsüz] bir hayatı taşıyan Zâtta, ihata[kuşatıcı] ve sermedî [sürekli, daimî, ölümsüz] bir surette bulunur.

Beşincisi: En sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve nokta-i istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak [istekli], hem fakir ve âciz bulunan mahlûkatlarına [yaratıklarına], acz ve iştiyakı [Aşırı isteme], fakr [muhtaçlık] ve ihtiyacı ve endişe-i istikbali [gelecek endişesi] ve muhabbeti ve perestişi [aşırı sevgi] veren bir Zât, elbette Kendi vücudunu onlara tekellümüyle [kelamıyla] iş'ar etmek [yazı ile bildirmesi], ulûhiyetin [İlâhlığın] muktezasıdır[gereğidir].

 

Devam edecek:148

 

 

 

 

Bu Sayfaya Yeni Notunuz

 

Kaydet

 

 

 

 

--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]