Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ---132---Hem, ümmî [okur- yazar olmayan] bir zâtın (a.s.m.) ef'âl [işleri] ve akvâl [konuşmaları] ve ahvâlinden [davranışından] çıkan İslâmiyet, her asırda, üç yüz milyon insanın rehberi [yol göstericisi] ve mercii [yegane baş vuru merkezi] ve akıllarının muallimi [öğreticisi] ve mürşidi [kılavuzu, manevî bir terbiyeyle yetiştiricisi] ve kalblerinin münevviri [aydınlatıcısı] ve musaffîsi [saflaştırıcısı, arındırıcısı] ve nefislerinin mürebbîsi [terbiye edicisi] ve müzekkîsi [temizleyicisi] ve ruhlarının medâr-ı inkişafı [gelişim sebebi] ve maden-i terakkiyatı [yükselme vesilesi] olması cihetiyle, misli [benzeri] olamaz

132.ders. 14.10.2010--[perşembe]

 

Asâ-yı Mûsâ’dan

İkinci Kısım

Hüccetullahi’l-Bâliğa

Risalesi

On Bir Hüccet-i İmâniyedir

Birinci Hüccet-i İmâniye

Âyetü’l-Kübrâ[27]

 

 

İkincisi: Elinde, bu kâinat Sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her asırda üç yüz milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur’ân-ı Azîmüşşanın, yedi vech [yönü,ciheti] ile harika olmasıdır. Ve bu Kur’ân’ın, kırk vech[yönü,ciheti] ile mu’cize olduğu ve Kâinat Hâlıkının [yaratıcısının] sözü bulunduğu, kuvvetli delilleriyle beraber Yirmi Beşinci Söz ve Mu’cizat-ı Kur’âniye namlarındaki ve Risale-i Nur’un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen [Etraflıca] beyan edilmesinden, onu, ona havale ederek dedi: “Böyle ayn-ı hak [hakkın ta kendisi] ve hakikat bir fermanın [Emrin, buyruğun] tercümanı ve tebliğ edicisi bir zâtta (a.s.m.), fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet[ihanet, kendine olan güveni kötüye kullanma] hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz.”

Üçüncüsü: O zât (a.s.m.) öyle bir şeriat ve bir İslâmiyet ve bir ubûdiyet [kulluk] ve bir dua ve bir davet ve bir imanla meydana çıkmış ki, onların ne misli[benzeri] var ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel, ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü, ümmî[okuma yazması olmayan] bir zâtta (a.s.m.) zuhur eden [bulunan]  o şeriat, on dört asrı ve nev-i beşerin[insanlığın] humsunu [Beşte birini], âdilâne [adaletli bir şekilde] ve hakkaniyet [Haktan ve doğruluktan ayrılmamak] üzere ve müdakkikane [en ince teferruatı gözden kaçırmayan] hadsiz kanunlarıyla idare etmesi, emsal kabul etmez.

Hem, ümmî [okur- yazar olmayan] bir zâtın (a.s.m.) ef’âl [işleri] ve akvâl [konuşmaları] ve ahvâlinden [davranışından] çıkan İslâmiyet, her asırda, üç yüz milyon insanın rehberi [yol göstericisi] ve mercii [yegane baş vuru  merkezi] ve akıllarının muallimi [öğreticisi] ve mürşidi [kılavuzu, manevî bir terbiyeyle yetiştiricisi] ve kalblerinin münevviri [aydınlatıcısı] ve musaffîsi [saflaştırıcısı, arındırıcısı] ve nefislerinin mürebbîsi [terbiye edicisi] ve müzekkîsi [temizleyicisi] ve ruhlarının medâr-ı inkişafı [gelişim sebebi] ve maden-i terakkiyatı [yükselme vesilesi] olması cihetiyle, misli [benzeri] olamaz ve olamamış.

 

Devam edecek:153


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]