Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ----134----Demek onlar, nasıl ki, lisan-ı kàl ile Tevrat, İncil, Zebur ve suhuflarında [sahifelerinde] bu zâtın (a.s.m.) geleceğini haber verip insanlara beşaret [müjde] vermişler--ki, kütüb-ü mukaddesenin [kutsal kitabların] o beşaretli [müjdeli] işârâtından [işaretlerinden] yirmiden fazla ve pek zâhir [açık] bir kısmı, On Dokuzuncu Mektup'ta güzelce beyan ve ispat edilmiş--öyle de

134.ders. 18.10.2010--[pazartesi]

 

Asâ-yı Mûsâ’dan

İkinci Kısım

Hüccetullahi’l-Bâliğa

Risalesi

On Bir Hüccet-i İmâniyedir

Birinci Hüccet-i İmâniye

Âyetü’l-Kübrâ[29]

 

Hem, imanda, öyle fevkalâde bir kuvvet ve harika bir yakîn [Kesin bilgi] ve mu’cizâne [şaşkınlık uyandıran olağanüstü] bir inkişaf [Gelişme] ve cihanı ışıklandıran bir ulvî [yüce] itikad [Allah'a inanma, Allah'a olan bağlılık] taşımış ki, o zamanın hükümranı olan bütün efkârı [fikirleri] ve akideleri [kuralları] ve hükemanın [Âlimlerin] hikmetleri ve ruhanî reislerin ilimleri ona muarız [karşıçıkan] ve muhalif ve münkir [inkarcı] oldukları halde onun ne yakînine [kesin bilgisine], ne itikadına [Allah'a inanmasına, Allah'a olan bağlılığına], ne itimadına [güvenine], ne itminanına [gönül rahatlığı içinde tereddütsüz kabul etmesine] hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf [düşkünlük, Zayıflık], hiçbir vesvese vermemesi ve mâneviyatta ve meratib-i imaniyede [imani derecede] terakki eden [yükselen]  başta Sahabeler ve bütün ehl-i velâyet [veliler], onun, her vakit, mertebe-i imanından [iman derecesinden] feyz [İlim, dinî heyecan] almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları, bilbedahe [hiç şüphesiz] gösterir ki, imanı dahi emsalsizdir.

İşte, böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslâmiyet ve harika bir ubûdiyet [kulluk] ve fevkalâde bir dua ve cihan-pesendâne [dünyaya kabul ettiren] bir dâvet ve mu’cizâne bir iman sahibinde, elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti.

Dördüncüsü: Enbiyaların [peygamberlerin] (aleyhimüsselâm) icmâı [aynı görüşte birleşmeleri], nasıl ki vücud [varlık] ve vahdâniyet-i İlâhiyeye [Allah’ın birliğine] gayet [oldukça] kuvvetli bir delildir; öyle de, bu zâtın doğruluğuna ve risaletine [peygamberliğine] gayet sağlam bir şehadettir [şahitliktir]. Çünkü enbiya [peymaberler] aleyhimüsselâmın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar [alamet,vesile] olan ne kadar kudsî sıfatlar ve mu’cizeler ve vazifeler [görevler] varsa, o zâtta en ileride olduğu tarihçe musaddaktır [tasdik edilmiştir]. Demek onlar, nasıl ki, lisan-ı kàl ile Tevrat, İncil, Zebur ve suhuflarında [sahifelerinde] bu zâtın (a.s.m.) geleceğini haber verip insanlara beşaret [müjde] vermişler—ki, kütüb-ü mukaddesenin [kutsal kitabların] o beşaretli [müjdeli] işârâtından [işaretlerinden] yirmiden fazla ve pek zâhir [açık] bir kısmı, On Dokuzuncu Mektup’ta güzelce beyan ve ispat edilmiş—öyle de, lisan-ı halleriyle, yani nübüvvetleriyle [peygamberlikleriyle] ve mu’cizeleriyle [ortaya konmuşoldukları olağanüstü hal ve hareketleriyle], kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel olan bu zâtı tasdik edip dâvâsını imza ediyorlar. Ve lisan‑ı kàl [konuşmaları] ve icmâ [dinî bir konuda aynı sözü söylemeleri] ile vahdâniyete [Allah’ın birliğine] delâlet [delil oldukları işaret] ettikleri gibi, lisan-ı hal ile ve ittifak ile de, bu zâtın sadıkıyetine [doğruluğuna] şehadet [şahitlik] ediyorlar diye anladı.

 

Devam edecek:155


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]