Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ---135---Bu zâtın, ümmîliğiyle [okuma yazması olmamasıla] beraber, getirdiği hakaik-i kudsiye [kutsal hakikatler] ve ihtirâ ettiği [ortaya koyduğu] ulûm-u âliye [Yüksek, ilimler] ve keşfettiği [Allah tarafından ilhâm edilen, kalb gözüyle görülen] mârifet-i İlâhiyenin [Allah'a mahsus ilmin] dersiyle

 135.ders. 19.10.2010--[salı]

 

Asâ-yı Mûsâ’dan

İkinci Kısım

Hüccetullahi’l-Bâliğa

Risalesi

On Bir Hüccet-i İmâniyedir

Birinci Hüccet-i İmâniye

Âyetü’l-Kübrâ[30]

 

 

Beşincisi: Bu zâtın düsturlarıyla [kaide, kural, prensipleriyle] ve terbiyesi ve tebaiyetiyle [tabi olmalarıyla] ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikate, kemâlâta [ahlâk ve huy güzelliklerine], kerâmâta [olağan üstü sözler ve hallere], keşfiyata [Allah'ın ilham etmesiyle gösterilen gaybla ilgili sırlara], müşahedata [gözlemlenen şeylere] yetişen binlerce evliya [veliler, Allah dostları], vahdâniyete [Allah'ın birliği ve varlığına] delâlet ettikleri [işaret edip delil oldukları] gibi, üstadları olan bu zâtın sadıkıyetine [Sadâkatli, dostluğunun ve bağlılığının içten oluşuna] ve risaletine [peygamberliğine] icmâ [söz söz birliği] ve ittifakla [hep birlikte] şehadet [şahitlik] ediyorlar. Ve âlem-i gaybdan [görünmeyen, fakat varlığı kesin olan ve mâhiyeti Allah tarafından bilinen alemlerden] verdiği haberlerin bir kısmını nur-u velâyetle [velilik nuru ile] müşahede [İlâhî sırları ve tecellileri seyr] etmeleri; ve umumunu, nur-u iman ile [iman nuryla], ya ilmelyakîn [ilim ve delil ile kesin olarak bilmeleri] veya aynelyakîn [görür derecede inanma] veya hakkalyakîn [Kulun kendi varlığından geçerek sırf Allah'ı müşahede etmesi, bütün varlığında onu yaşaması,] suretinde itikad [Allah'a inanma, Allah'a olan bağlılık] ve tasdik etmeleri, üstadları olan bu zâtın derece-i hakkaniyet [Haktan ve doğruluktan ayrılmayacağını] ve sadıkıyetini [doğruluk ve bağlılığını] güneş gibi gösterdiğini gördü.

Altıncısı: Bu zâtın, ümmîliğiyle [okuma yazması olmamasıla] beraber, getirdiği hakaik-i kudsiye [kutsal hakikatler] ve ihtirâ ettiği [ortaya koyduğu]  ulûm-u âliye [Yüksek, ilimler] ve keşfettiği [Allah tarafından ilhâm edilen, kalb gözüyle görülen] mârifet-i İlâhiyenin [Allah'a mahsus ilmin] dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiyede [ilmi mertebede] en yüksek makama yetişen milyonlar asfiya-yı müdakkikîn [Ayet ve hadislere dayanarak doğru ve isabetli hükümler çıkarma kâbiliyetine sahip büyük âlimler] ve sıddîkîn-i muhakkikîn [Sözünde doğru, Allah'a sadakatte çok ileri Ayet ve hadislere dayanarak doğru ve isabetli hükümler çıkarabilen âlimler] ve dâhi hükema-i mü’minîn [mü’min hakimler felsefeciler] bu zâtın üssül’esas [temel]   dâvâsı olan vahdâniyeti [Allah'ın birliği ve varlığını] kuvvetli burhanlarıyla [Delillerle] bil’ittifak [ittifakla] ispat ve tasdik ettikleri gibi, bu muallim-i ekberin [büyük öğreticinin] ve bu üstâd-ı âzamın [büyük üstün öğreticinin] hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri [şahitlikleri], gündüz gibi bir hüccet-i risaleti [peygamberliğinin delili] ve sadıkıyetidir [doğruluğu sadakatıdır]. Meselâ, Risale-i Nur, yüz parçasıyla, bu zâtın sadakatının [doğruluğunun] birtek burhanıdır[delilidir].

Yedincisi: Âl ve Ashâb namında ve nev-i beşerin enbiyadan [Nebiler, peygamberlerden] sonra feraset [kavrayış, anlama, sezme kabiliyeti] ve dirayet [iktidar] ve kemâlâtla [ahlâk ve huy güzelliklerinde] en meşhuru ve en muhterem [hürmete en layık olanı] ve en namdarı [ençok bilineni] ve en dindar ve keskin nazartaife-i azîmesi [Büyük taifesi], kemâl-i merakla ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zâtın bütün gizli ve âşikâr hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharrî [araştırma, inceleme] ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde, bu zâtın dünyada en sadık [dostluğu ve bağlılığı içten olan] ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifakla [hep beraber] ve icmâ ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları, güneşin ziyasına delâlet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı.

 

Devam edecek:156

 

 

--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]