Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ---137---ve bu süslü ve ziynetli nihayetsiz mahlûkatıyla [yaratıkları ile] kendini tanıttırmak ve sevdirmek; ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek

137.ders. 21.10.2010--[Perşembe]

 

Asâ-yı Mûsâ’dan

İkinci Kısım

Hüccetullahi’l-Bâliğa

Risalesi

On Bir Hüccet-i İmâniyedir

Birinci Hüccet-i İmâniye

Âyetü’l-Kübrâ[32]

 

 

Dokuzuncusu: Madem bu san’atlı ve hikmetli masnuatıyla [sanat eserleriyle] kendi hünerlerini ve san’atkârlığının kemâlâtını [mükemmelliğini] teşhir etmek [göstermek]; ve bu süslü ve ziynetli nihayetsiz mahlûkatıyla [yaratıkları ile] kendini tanıttırmak ve sevdirmek; ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek; ve bu şefkatli ve himayetli [esirgemeli, muhafazalı] umumî [genel] terbiye [tavır, tutum, davranış ve duygularının düzenlenmesi, dünya ve ahirette mutluluğa lâyık olacak insan yetiştirme, doğru yolu gösterme.] ve iaşe [yedirip içirme] ile, hattâ ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nev’ini tatmin edecek bir surette ihzar edilen [gösterilen]  Rabbânî it’amlar [ikramlar] ve ziyafetlerle kendi rubûbiyetine [Cenâb-ı Allah'ın her zaman, her yerde, her mahluka muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye, tedbir ve mâlikiyeti ve besleyiciliği keyfiyetine] karşı minnettarâne [minnet duyarak] ve müteşekkirâne [teşekkürle] ve perestişkârâne [aşırı derecede severek] ibadet ettirmek; ve mevsimlerin tebdili [dönüşmesi] ve gece-gündüzün tahvili [değişmesi] ve ihtilâfı [aykırılık, farklılığı] gibi azametli ve haşmetli tasarrufat [işleyiş] ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallâkıyetle [yaratıcılıkla] kendi ulûhiyetini [Allahlığını] izhar ederek [göstererek], o ulûhiyetine [zatına] karşı iman ve teslim ve inkıyad [boyun eğdirmek] ve itaat ettirmek; ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye [Koruma, esirgeme, muhafaza etme], fenalığı ve fenaları izale [yok etme] ve semâvî tokatlarla zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle, hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Elbette ve herhalde, o gaybî [görünmeyen] Zâtın yanında en sevgili mahlûku [yaratığı] ve en doğru abdi [kulu] ve onun mezkûr [zikredilen] maksatlarına tam hizmet ederek, hilkat-i kâinatın [kainatın yaratılışının] tılsımını [sırlarını] ve muammâsını [bilinmeyenlerini] hall [açıklayan] ve keşfeden [ortaya çıkaran] ve daima o Hâlıkının [yaratıcısının ] namına [adına] hareket eden ve Ondan istimdat eden [yardım isteyen] ve muvaffakiyet [başarılı olmak] isteyen ve Onun tarafından imdada [yardıma] ve tevfike [başarıya] mazhar [erişmiş] olan ve Muhammed-i Kureyşî denilen bu zât (a.s.m.) olacak.

 

Devam edecek:158


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]