Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ---139---Sonra, bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu, kendi kalbine dedi ki:

139.ders. 25.10.2010--[pazartesi]

 

Asâ-yı Mûsâ'dan

İkinci Kısım

Hüccetullahi'l-Bâliğa

Risalesi

On Bir Hüccet-i İmâniyedir

Birinci Hüccet-i İmâniye

Âyetü'l-Kübrâ[34]

 

İkincisi: Bedevî [çölde yaşayan, göçebe] bir kavim ve ümmî [okuma yazma bilmeyen] bir muhitte [çevrede], hayat-ı içtimaiyeden [sosyal hayattan] ve efkâr‑ı siyasiyeden [siyasi fikirlerden] hâli [uzak] ve kitapsız ve fetret [İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen zaman. (Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasındaki devre)] asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medenî ve malûmatlı [bilgili] ve hayat-ı içtimaiyede  ve siyasiyede [sosyal vesiyasi hayatta] en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad [öğretici] ve rehber [yol gösterici] ve diplomat [: memleket ve millet meseleleri hakkında siyasî söz sahibi] ve hâkim‑i âdil [adaletli hüküm verici] olarak, şarktan [doğudan] garba [batıya] kadar cihan-pesendane [dünyaya meydan okuyarak kabul ettirir bir şekilde] idare eden ve Sahabe nâmıyla dünyada namdar olan cemaat-ı meşhurenin [meşhur cemaatin], ittifakla [Fikir ve söz birliği ile], can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir [doğrulamalarıdır].

Üçüncüsü: Her asırda binlerle efradı [fertleri] bulunan ve her fende dâhiyâne [dâhîcesine] ileri giden ve muhtelif [farklı] mesleklerde çalışan, ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik [gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen] ve mütebahhir [ilmi ve bilgisi derin] ulemasının [alimlerinin] cemaat-ı uzmâsının [büyük camaatinin], tevafukla [birbirine denk] ve ilmelyakîn [ ilmî ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesin bilme] derecesinde tasdikleridir [onaylamalarıdır]. Demek bu zâtın vahdâniyete [Allah'ın bir ve benzersiz oluşu ve ortağının bulunmayışına] şehadeti [şahitliği], şahsî [kişisel] ve cüz'î [sınırlı çok küçük bir şey ] değil; belki, umumî [genel] ve küllî [şerşeyi kapsayan] ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiç bir cihetle çıkamaz bir şehadettir [şahitliktir] diye hükmetti.

İşte, Asr-ı Saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden [nur medresesinden] aldığı derse kısa bir işaret olarak, Birinci Makamın On Altıncı Mertebesinde, böyle .

لاَۤ اِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الْوَاحِدُ اْلاَحَدُ الَّذِى دَلَّ عَلَى وُجُوبِ وُجُودِهِ فِى وَحْدَتِهِ: فَخْرُ عَالَمٍ وَشَرَفُ نَوْعِ بَنِى اٰدَمَ، بِعَظَمَةِ سَلْطَنَةِ قُرْاٰنِهِ، وَحَشْمَةِ وُسْعَةِ دِينِهِ، وَكَثْرَةِ كَمَالاَتِهِ، وَعُلْوِيَّةِ اَخْلاَقِهِ، حَتّٰى بِتَصْدِيقِ أَعْدَاۤئِهِ. وَكَذَا شَهِدَ وَبَرْهَنَ بِقُوَّةِ مِئَاۤتِ الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ الْبَاهِرَاتِ الْمُصَدَّقَةِ الْمُصَدِّقَةِ، وَبِقُوَّةِ اٰلاَفِ حَقَاۤئِقِ دِينِهِ السَّاطِعَةِ الْقَاطِعَةِ، بِاِجْمَاعِ اٰلِهِ ذَوِى اْلاَنْوَارِ، وَبِاِتِّفَاقِ اَصْحَابِهِ ذَوِى اْلاَبْصَارِ، وَبِتَوَافُقِ مُحَقِّقِى أُمَّتِهِ ذَوِى الْبَرَاهِينِ وَالْبَصَاۤئِرِ النَّوَّارَةِ 1

denilmiştir.

Sonra, bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu, kendi kalbine dedi ki:

"Aradığımız zâtın sözü ve kelâmı denilen, bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hâkim [her şeyi hükmü altında tutan]; ve ona teslim olmayan herkese, her asırda meydan okuyan Kur'ân‑ı Mucizü'l-Beyan [açıklamalarıyla ve anlatımıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân] namındaki kitaba müracaat edip, o ne diyor bilelim. Fakat en evvel, bu kitap bizim Hâlıkımızın kitabı olduğunu ispat etmek lâzımdır" diye taharrîye [araştırmaya] başladı.

 

 

1- Allah'tan başka ilâh yoktur. O Vâcibü'l-Vücud ve Vâhid-i Ehad ki, Kur'ân'ının azamet-i saltanatı ve dininin haşmet-i vüs'ati ve kemâlâtının kesreti ve hattâ düşmanlarının tasdikiyle dahi ahlâkının ulviyetiyle, fahr-i âlem ve şeref-i nev-i benî Âdem olan zât (a.s.m.), Onun vahdet içindeki vücub-u vücuduna delâlet eder. Kezâ, o zât (a.s.m.), zâhir ve bâhir ve musaddık ve musaddak yüzlerce mu'cizâtının kuvvetiyle ve dininin sâti' ve kàti' binlerce hakaik-i diniyesinin kuvvetiyle ve Ehl-i Beytinin icmâıyla ve basar sahibi Ashabının ittifakıyla ve ümmetinden burhan ve nuranî basiret sahibi muhakkiklerin tevafukuyla, Onun vahdet içindeki vücub-u vücuduna şehadet ve onu ispat eder.

 

Devam edecek:160

 

 

--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]