Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ---141---"Bu Kur'ân, bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil. Ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak." Umumunun altında olduğunu, dünyada hiçbir fert, hiçbir kâfir [inkarcı], hattâ hiçbir ahmak diyemez. Demek, mertebe-i belâğati, umumun [hepsinin] fevkındedir [üzerindedir].

141.ders. 27.10.2010--[çarşamba]

 

Asâ-yı Mûsâ'dan

İkinci Kısım

Hüccetullahi'l-Bâliğa

Risalesi

On Bir Hüccet-i İmâniyedir

Birinci Hüccet-i İmâniye

Âyetü'l-Kübrâ[36]

Üçüncü Nokta: Kur'ân, o asırdan tâ şimdiye kadar öyle bir belâğat [sözün düzgün, kusursuz, halin ve makamın icabına göre yerinde nasıl söylenmesi gerektiğini] göstermiş ki, Kâbe'nin duvarında altınla yazılan en meşhur ediplerin [şairlerin] "Muallâkat-ı Seb'a" [yedi askı] nâmıyla şöhretşiar [bilinen] kasidelerini [şiirlerini] o dereceye indirdi ki, Lebid'in kızı, babasının kasidesini [şiirini] Kâbe'den indirirken demiş: "Âyâta karşı bunun kıymeti kalmadı."

Hem bedevî [göçebe, çölde yaşayan] bir edip [edebiyatçı] 1 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ âyeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler: "Sen Müslüman mı oldun?" O demiş: "Hayır, ben bu âyetin belâğatine [düzgün, kusursuz, halin ve makamın icabına göre söz söylemesine] secde ettim."

Hem ilm-i belâğatın [düzgün, kusursuz, halin ve makamın icabına göre söz söyleme ilminin] dâhilerinden Abdülkahir-i Cürcanî ve Sekkâkî ve Zemahşerî gibi binlerle dâhi imamlar ve mütefennin [ilim sahibi] edipler [edebiyatçılar], icmâ [topluca] ve ittifakla [fikir birliği içinde] karar vermişler ki, "Kur'ân'ın belâğatı [halin ve makamın icabına göre düzgün ve kusursuz  söz söylemesi] tâkat-i beşerin [insan gücünün ve bilgisinin] fevkindedir [üstündedir]; yetişilmez."

Hem o zamandan beri, mütemadiyen [sürekli olarak] meydan-ı muarazaya [sözle mücadele meydanına] davet edip, mağrur [gururlu] ve enâniyetli [kendini beğenen] ediplerin [edebiyatçıların] ve belîğlerin [belâğat ilminin inceliklerini bilen, maksadını noksansız ve güzel sözlerle anlatabilen kimselerin] damarlarına dokundurup, gururlarını kıracak bir tarzda der: "Ya birtek sûrenin mislini getiriniz, veyahut dünyada ve âhirette helâket ve zilleti kabul ediniz" diye ilân ettiği halde, o asrın muannid [inatçı] beliğleri [belagat ilmi sahipleri] birtek sûrenin mislini [benzerini] getirmekle kısa bir yol olan muaraza[sözle mücadeleyi] bırakıp, uzun olan, can ve mallarını tehlikeye atan muharebe [savaş] yolunu ihtiyar [tercih] etmeleri ispat eder ki, o kısa yolda gitmek mümkün değildir.

Hem Kur'ân'ın dostları, Kur'ân'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle; ve düşmanları dahi, Kur'ân'a mukabele [karşılık vermek] ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten [zamandan] beri yazdıkları ve yazılan ve telâhuk-u efkâr [fikirlerin birikimi] ile terakki eden [yükselen, ilerleyen]  milyonlarla Arabî kitaplar ortada geziyor. Hiçbirisinin ona yetişemediğini, hattâ en âdi [sıradan] adam dahi dinlese, elbette diyecek: "Bu Kur'ân, bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil. Ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak." Umumunun altında olduğunu, dünyada hiçbir fert, hiçbir kâfir [inkarcı], hattâ hiçbir ahmak diyemez. Demek, mertebe-i belâğati, umumun [hepsinin] fevkındedir [üzerindedir].

 

 

 

1-"Artık emrolunduğun şey ile onları (camın kırılıp dağılması gibi) parçala." Hicr Sûresi, 15:94.

 

 

--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]