İslam ve Devlet - Salih Mirzabeyoğlu

Son günlerde İslam ve Devlet nizamı hakkında bir takım tartışmalara fikir vermesi açısından, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun 2004 senesinde yazdığı Başyücelik Devleti isimli kitabından bir alıntıyı sizlere sunuyoruz..

İslam ve Devlet


İslâm, devlete, ruhun uzviyete yapışık olması gibi sımsıkı bağlıdır; asla ayrılmaz ve onsuz uzviyet düşünülemez.

Akıl erer mi ki, bütün kâinatı kucaklayan İslâm, insan topluluğunun maddî ve manevî yekûn kıymeti olan devleti, sınırları dışında bıraksın?

İslâm'da "halk" Hakk'ın zâhiri ve Hâkk "halk"ın bâtını olduğuna göre, İslâmî devletin tek ölçüsü Haktır ve biricik hâkimiyet onundur.

İslâm'da halk, hak ve hakikatin esiri (teslim olmuşu) sıfatıyla gerçek ve mükemmel olarak hudutsuz hür ve yine aynı bakımdan gerçek ve mükemmel olarak hudutsuz bağlıdır.

Öyleyse İslâm, en saf ve mükemmel kavranış zaviyesinden en ileri devletçiliğin en ileri hürriyetle aynı zaman ve mekânda birleştiricisidir.

İslâm'da devlet, Hakk'ın fertlere biçtiği hakları dağıtmak bakımından kölelerin en zayıfı, yine Hakk'ın fert üzerindeki hakkını toplamak bakımından da ağaların en kuvvetlisidir.

İslâm'da, idare şekli yok, idare ruhu vardır; ve ulvî ve münezzeh İslâmiyet'in, saltanat, cumhuriyet vesaire gibi, toprak seviyesinde kalan basit ve iptidaî şekil ve kadro tercihlerine karşı herhangi bir alâkası mevcut değildir.

Muhakkak ki, idare esasının mücerret ruhu noktasından İslâmiyet'in ana prensibi, bütün cemiyet ve milletin seçtiği, benimsediği ve baş kestiği büyük ve merkezî şahsiyet gerisinde, Hakk'a karşı imâm ve arkasındaki cemaat gibi, en nizâmlı bir düzene giriştir. İşte İslâmiyetçe "Ulülemr" diye anılan bu şahsiyetin reisliği altındaki devlet, zaman ve mekâna göre devlet ve idare şekillerinin en üstün ve ileri olacak ve mevcut şekiller içinde en fazla saltanat şekline yabancı kalacaktır.

İslâm devletinin reisi, o cemiyette en mütekâmil ve en ileri Müslüman şahsiyet, onun verâsında Âlemlerin Efendisi olan Allah Sevgilisi, onun da verâsında mutlak emirleri ve iradesiyle Allah'tır.

Kaynak: Salih Mirzabeyoğlu, BAŞYÜCELİK DEVLETİ -Yeni Dünya Düzeni-, 2. Basım, İbda Yayınları, İstanbul 2004, s. 181-182.
Google Plus'da Paylaş

Yazar Unknown

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.