Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ---127----hakimiyetin [hükümdarlığın, otoritenin] ihtişamını [büyüklüğünü] ve emrin ehemmiyetini [önemini] göstermek için, bazan, vasıta ile beraber bir içtima yapar, sonra ferman [Emir, buyruk] tebliğ edilir.

127.ders. 07.10.2010--[perşembe]

 

Asâ-yı Mûsâ’dan

İkinci Kısım

Hüccetullahi’l-Bâliğa

Risalesi

On Bir Hüccet-i İmâniyedir

Birinci Hüccet-i İmâniye

Âyetü’l-Kübrâ[22]

 

 

İşte, tenezzül-ü İlâhî [Allah'ın, kulun anlayabileceği bir üslup ve şekilde hitap etmesi] ve taarrüf-ü Rabbânî [Cenâb-ı Allah'ın kendini tanıtması, bildirmesi] ve mukabele-i Rahmânî [Rahman olan Allah'ın zâtına has ve yaraşır karşılık vermesi] ve mükâleme‑i Sübhânî [Yarattıklarının kendisine tesbih ettiği Cenâb-ı Hakkın konuşması] ve iş’âr-ı Samedânî [Herşeyin kendisine muhtaç olduğu Cenab-ı Hakk'ın bildirmesi, haber vermesi.] hakikatlerini tazammun [içinde bulunduran, İhtiva] eden umumî, semâvî vahiylerin, icmâ [tamamı] ile Vâcibü’l-Vücudun vücûduna [varlığı inkar edilemez Allah’ın varlığına] ve vahdetine [birliğine] delâletleri [işaretleri] öyle bir hüccettir [vesikadır, belgedir] ki, gündüzdeki güneşin şuââtının [ışıklarının] güneşe şehadetinden [şahitliğinden] daha kuvvetlidir diye anladı.

Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki:

Sâdık [hakiki, doğru] ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi [bir tür] mükâleme-i Rabbâniyedir [Rab olan Allah'ın zâtına has konuşması]; fakat iki fark vardır.

Birincisi: İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri [çoğunluğu] melâike vasıtasıyla [aracılığıyla]; ve ilhamın ekseri [çoğunluğu] vasıtasız [aracısız] olmasıdır. Mesela, nasıl ki, bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var.

Birisi: Haşmet-i saltanat [büyüklüğü, heybeti] ve hakimiyet-i umumiye [otoritenin genelliği] haysiyetiyle [itibarıyla] bir yaverini [ buyruklarını yerine ulaştırmakla görevlisini], bir valiye gönderir. O hakimiyetin [hükümdarlığın, otoritenin] ihtişamını [büyüklüğünü] ve emrin ehemmiyetini [önemini] göstermek için, bazan, vasıta ile beraber bir içtima yapar, sonra ferman [Emir, buyruk] tebliğ edilir.

İkincisi: Sultanlık ünvanıyla ve padişahlık umumî [genel] ismiyle değil, belki kendi şahsıyla hususî bir münasebeti [alakası] ve cüz’î [küçük] bir muamelesi [işi] bulunan has bir hizmetçisiyle veya bir âmi [sade] riayetiyle [vatandaşı ile] ve hususî [özel] telefonuyla hususî konuşmasıdır.

Öyle de, Padişah-ı Ezelînin [varlığının başlangıcı olamyan Allah’ın], umum [bütün] âlemlerin Rabbi ismiyle ve kâinat Hâlıkı [yaratıcısı] ünvanıyla, vahiyle ve vahyin hizmetini gören şümulilhamlarıyla mükâlemesi [konuşması] olduğu gibi; herbir ferdin, herbir zîhayatın [canlının] Rabbi [Yaratanı, büyüteni, terbiye edeni] ve Hâlıkı [her şeyi yoktan var eden, yaratıcı; Allah] olmak haysiyetiyle [itibariyle], hususi [özel] bir surette [şekilde], fakat perdeler arkasında onların kàbiliyetine göre bir tarz-ı mükâlemesi [konuşma tarzı ] var.

 

Devam edecek:149

 


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]