Son Dakika

(anadoluhaber) Esma-Ül Hüsna!

ESMA-ÜL HÜSNA

 

 

YA ALLAH          Cuma günü namazdan önce 100 defa Ya Allah Ya Hu okuyan her türlü hayırlı dileğinin

gerçekleşir.

YA SELAM          Her gün 131 defa korunma ve şifa niyetiyle okunması tavsiye edilmiştir.

YA AZİZ              40 gün sabah namazından sonra 41 defa okuyan borçlardan kurtulur.

YA REZZAK        Sabah namazından sonra rızkın bereketlenmesi için evin sağ köşesinden başlayarak her

köşesinde10 defa okunması tavsiye edilmiştir.

YA FETTAH        Günde 100 defa YA FETTAH YA REZZAK diye okuyanın rızkının elde etmesi kolaylaşır.

YA AZİM             Bu esmi Şerifi hastaya 1010 defa okunup, Allahü Teala'nın şifa vermesi umulur.

YA KEBİR            Borçtan kurtulmak isteyen günde 100 defa okunur.

YA HAFIZ            Günde 16 defa okuyan korku ve panik hallerinden kurtulur.

YA MUKİT          Çok ağlayan çocuk için bir bardak suya 7 defa okuyup bu suyu çocuğa içirmelidir.

YA MUCİP           Duasının kabul edilmesini isteyen sabah namazından sonra 55 defa okunur.

YA ŞEHİT             Çocuğunun huyunun güzel olmasını isteyen sabah namazından sonra uyuyan çocuğun yüzüne doğru 21 defa okumalı ve sonra güzel ahlaklı olması için dua edilir.

YA MUBDİ          Düşük yapma ihtimali olan bu ismi okumaya devam eder.

YA MUHYİ          Hasta 7 defa 7 gün üst üste okumalıdır.

YA HAYYÜ          Hasta üzerine 180 defa okunur.

YA KAYYUM      Az uyumak isteyen 156 defa okumalıdır.

YA MACİD          Rüyada bir şeyi görmeyi arzu eden 100 defa uyumadan önce okumalıdır.

YA VAHİT           Kalp nuru ve huzuru için her gün 19 defa okumalıdır.

YA EVVEL            Çocuğu olmayan 4 Cuma üst üste 1000 defa okursa Hz.Allah'ın izniyle isteğine kavuşur.

YA AHİR              Günde 41 defa YA EVVEL, YA AHİR, YA ZAHİR, YA BATIN okuyanın Hızır (A.S.)'a rastlayacağı söylenir.

YA MÜTEALİ     Günah işleme alışkanlığından kurtulmak isteyen günde 551 defa okumalıdır.

YA BERRU           Felçli olan kimse her gün 100 defa okumalı, güzel ahlaklı olması istenen çocuğun üzerine 7 defa okumalıdır.

YA TEVVAP        Geçim sıkıntısından kurtulmak isteyen vakit namazlarından sonra 41 defa YA TEVVAP,     YA RAHİM okumalıdır.

YA RAUF             Eşinden baskı gören 286 defa okumalıdır.

YA CAMİ             Sevdiklerine kavuşmak isteyen 114 defa okumalı, dargın olduğu tanıdıklarıyla barışmak isteyen 10 defa okumalı sonra 10 defada Salavatı Şerife okumalıdır.

YA GANİYY         Cumartesi sabahları 1060 defa okuyana Hz.Allah zenginlik yollarını gösterir.

YA NUR                Yemeğin her lokmasında "YA NUR" İsmini okuyan hasta ise şifa bulur. Aynı zamanda insanın idrâk gücünü, kapasitesini artıran bir isimdir. Kişinin hem ruh gücünün artması, hem de idrâk gücünün gelişmesi hep bu ismin neticesidir.

YA BAKİ              Korku anında 100 defa okuyana faydalı sonuçlar verir.

YA VARİS            707 defa okuyan; çocuğu olmayan kimse hayırlı bir evlat sahibi olur.

YA RAŞİT            Hal ve hareketlerindeki kusurları düzeltmek için günde 1000 defa okumalıdır.

YA HADİ              Bu mübarek İsmi Şerifi günde 200 defa okuyana Allhü Teala hidayet nasip eder, her türlü hayır kapılarının açılmasına muvaffak olur. İşlerinde başarı elde eder.

YA NAFİU           İsmi celiline devam edenler güzel bir hayat içerisinde yaşarlar. Dört gün gücü ölçüsünde bu mübarek ismi celileyi okumaya devam eden kimse Yüce Allah'ın izniyle elem ve ziyana uğramaz.

YA DARRU          Bulunduğu mertebeden aşağı düşen kimse Cuma gecesi veya Arabi ayın  on dört, on beşinci geceleri 100'er defa okursa bulunduğu mertebeye ulaşır.

YA MANİU          İsmi celilini okuyanlar kendilerine zarar vermek için yönelen şeylerin önüne geçmiş olurlar. Korku içinde bulunan bir kimse bu İsmi Şerifi okumaya devam etmesi halinde korkularından emin olur.

YA CAMİU          İsmi Celiline devam edenler maksatlarına nail olurlar. Evini terk eden veya bir şeyi kaybolan kimse onları bulmak için tam bir ihlas ile bu İsmi Şerifi 114 defa okursa yitiklerini Hz.Allah'ın izniyle bulur.

YA MALİKEL MÜLK        İsmi Celiline devam edenler fakirlikten kurtulurlar. Her gün vird halinde 100 defa YA ALLAHÜ, YA MALİKEL MÜLK diye zikredeni Yüce Allah kimseye muhtaç etmez.

YA TEVVAB        İsmi celilini okumaya devam edenlerin tevbeleri makbul olur. Zalimlerin zulmünden kurtulur. Zalime karşı 10 defa okunursa zulmünden halas olur.

YA BERRU           İsmi Celilini okumaya devam edenler mahlukatın şerrinden emin olurlar.

YA VALİ               İsmi Celilini okuyanlar türlü afetlerden muhafaza olunurlar.

YA AHIRU           İsmi Celilini günde 100 defa okumaya devam edenlerin kalbinden Hakk'tan başkası çıkar.

YA MUKTEDİR                  İsmi Celilini uyanınca okuyanların işini Hakk Teala tedbir eder.

YA SAMEDÜ                       İsmi Celilini 520 defa okuyan açlık hissi duymaz 100 defa okuyanlar salaha erer.

YA VELİYYÜ                        Bu mübarek İsmi Şerifi çok çok okuyanlarn kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Bu İsmi Şerifi vird edinenler Hz.Allahü Teala'nın yardımı ile Velayet mertebesine ulaşırlar.

YA METİN                           İsmi Celilini okumaya devam edenler maddi ve manevi kuvvete ererler.

YA VEKİL                             İsmi Şerifini okumaya devam edenlere gelecek musibetler geriye çevrilir. Rüzgarın şiddetinden gök gürültüsünden emin olur. Rızk kapıları da açılır. Bir kimse ateşten, sudan, zelzeleden veya bir şeyden korktuğunda, bu müberek İsmi Celili okumaya devam ederse, korktuklarından emin olur.

YA MÜCİBÜ                       İsmi Şerifini okumaya devam edenlerin duasına çabuk cevap verilir.

YA HAFIZ                            İsmi Şerifini okumaya devam edenler korktuklarından emin olurlar. Günde 16 defa okuyan korku ve panik hallerinden kurtulur.

YA LATİF                            Her gün 133 defa okuyanın zor işleri kolaylaşır, çeşitli elemlerden huzura kavuşurlar.

YA RAFİU                           İsmi Şerifini 70 defa okumaya devam edenler zalimlerin şerrinden emin olurlar.

YA HAFID                           İsmi Şerifini 50 defa okuyanların işleri görülür, sıkıntıdan emin olurlar.

YA FETTAH                        İsmi Şerifine devam edenlerin kalpleri nurlanır, işleri kolaylaşır.

YA KAHHAR                      İsmi Şerifine devam edenlerin nefs-i emaresi zayıflar, dünyaya karşı olan sevgisi zail olduğu gibi düşmanları da perişan olur.

YA MÜTEKEBBİR             İsmi Şerifine devam edenlerin hayır ve bereketi çoğalır.

YA MÜ'MİNÜ                     İsmi Şerifine 36'şar defa okumaya devam edenlerin canını, evladını ve malını gelecek olun musibetlerin şerrinden muhafaza altına almış olur.

YA HAKÎM                         İsmini zikretmeniz, sizin bir süre sonra, her şeyin hikmetini, sebebini, neyin niçin olduğunu anlamanıza yol açar. İşte bu isim, kişide oluşların hikmetine erme kapasitesini genişleten, her şeyin ne sebeble oluştuğunu, neye yönelik olarak konduğunu fark ettiren isimdir.

YA HALÎM                          İsmini zikretmemiz öncelikle hoşgörü ve yumuşaklık, sâkinlik ve fevrî çıkışları kesme özellikleriyle tesirini gösterir.

YA VEDÛD                      İsmini zikretmemiz muhabbet duygusunu geliştirir. Tüm varlığa karşı sevgiyle yaklaşır. Her yerde ve şeyde Allah'ı hissedip sevmeye başlar. Dünyası sevgi olur.

 YA RAHMAN    İsmini zikretmemiz hem ilâhî rahmete nâil olmamızı sağlar, hem de gazab anlamı taşıyan fiîllerden korunmamızı temin eder.

YA MÜRİD                           Eskiden iradeniz zayıf olduğu için başaramadığınız bir çok şeyi rahatlıkla başarabilir, kişinin irâde gücünü arttırır. Kişinin ilgi duyduğu konuya karşı irâdesi güçlenmeye başlar ve eskiden bilip de tatbik edemediği pek çok şeyi kolaylıkla tatbik edebilir hâle gelir.

YA BASİT                            Ferahlamak için çekilecek.

YA KERİM                           Onun tecellisine, eserlerine nail olur. Ahlakı güzelleşir. Kazancı artar. Her türlü şerlerden korunur, cömertleşir.

 

HASTALIKLARA OKUNACAK ESMAÜL HÜSNALAR

 

YA NUR                               Kalp ve göz

YA VEHHAB                       Kalp damarları ve göz

YA CEBBAR                        Akciğer ve tiroit bezleri

YA HADİ                             Prostat

YA HAYYÜ                         Böbreklere

YA KAVİ                              Kemiklere

YA MUĞNİ                          Sinirlere

YA RAŞİT                            Karaciğere

YA GANİ                              Baş ağrısına

YA HAFIZ                           Tansiyona

YA SEMİ                              Kulak gibi bedende uygun bölgelerde belirli sayıda okunması ismin anlamına uygun halde hücrelerde değişiklikler olmaktadır.

(Ağrıdan) şikayet ettiğin zaman ağrıyan yere elini koy ve: "Bismillahi euzü bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü min vecai haza" de. Sonra elini kaldır bu duayı (tek sayıda olacak şekilde) tekrarla.

 

 

 

LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULULLAH                        Kelimei Tevhid'in başındaki Lam Elif'i dört elif miktarı uzatarak bir defa okuyan için dört bin büyük günahı affedilir. Günde yüz defa okuyanın kıyamet günü mahşere, yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak gelecektir.  Allahü Teala Hazretleri bu tevhidi okuyandan doksan dokuz belayı kaldırır. Bunlardan en küçüğü ise, kalp sıkıntısıdır. Her kim Kelime-i Tevhid'i samimi bir kalp ve sahih bir itikat ile okumaya devam ederse, Allahü Teala rızkını meşakkatsiz ihsan eder.

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM              Her kim Besmele-i  Şerife'yi 7 gün 786 defa okursa nimetin gelmesi, mazarratın gitmesi için muradına nail olduğu gibi, maddi ve manevi büyük kazançlar elde eder. (YÜCE ALLAH'Ü TEALA BUYURUR Kİ : "KİM RUBUBİYYETİNE YAKINEN İMAN EDER, AMEL DEFTERİNDE 800 BESMELE OKURSA O KULUMU CEHENNEMDEN AZAD EDER, CENNETİME KOYARIM." BUYURUR.)

 

 

 

 

 

LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAH                Cennet kapılarından bir kapı cennet hazinelerinden bir hazinedir. Allahü Teala'nın bir nimet vermesini ve bunun devamlı olmasını isteyen çok okusun. Bu Kelime-i Temcid-i okumak 99 derde devadır. Bunlardan en hafifi gam, hüzün ve sıkıntıdan kurtulmaktır. Kendisine bir nimetin verilmesini ve devamlı olmasını dilerse Kelime-i Temcid-i çok okumalıdır. Kimin rızkı gecikirse, ihtiyaç ve sıkıntı içerisine düşerse Kelime-i Temcid-i okumayı çoğaltmalıdır. Korkulu  zamanlarda ve cin'den korunmak için de okunur. Bu Kelime-i Temcid-i okuyandan 70 çeşit zararı kaldırır, bunların en azıda fakirliktir. Günde 100 defa okuyan fakirlik yüzü görmez. Devletin zulmüne karşı da Lâ havle velâ kuvvete illâ billah okunmalıdır.

 

SÜPHANALLAH                Peygamber Efendimiz (S.A.V.) "100 defa Süphanallah okuyan için bin tane günahınız mahvolur ve defterinize bin sevap yazılır" buyurdular.

 

ESTAĞFİRULLAH-EL AZİME VE ETUBÜ İLEYH      Nimet verildiği zaman da istiğfara devam et. Her namazdan sonra 70 defa "Estağfirullah" okuyanı ve yanındakileri, dertlerden, sıkıntılardan, hastalıklardan kurtarır. İstiğfara devam edeni Allahü Teala her kederine bir rahatlık, her sıkıntısına bir genişlik, her darlığa bir çıkış kılar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ölümden başka her dertten kurtarır ve rızkı artırır. Eceli gelenin de, ağrısız, sıkıntısız ölümüne yardım eder. Dert ve belalardan kurtulmak için çok istiğfar okumalıdır. Hadis-i Şerif'de buyuruldu ki "Kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun" buyurulmuştur.

 

 

NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK ZİKİRLER

 

YA RAŞİD                            Bu mübarek ism-i celili yatsı namazını kıldıktan sonra : Ya Raşid diye 100 defa okuyan kimsenin amelleri kabul edilir. Dileklerine nail olur.

ESTAĞFİRULLAH-EL AZİME VE ETUBÜ İLEYH      Her namazdan sonra 70 defa okuyanı ve yanındakileri dertlerden, sıkıntılardan, hastalıklardan kurtarır.

LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULULLAH        Namazlardan sonra 10 defa okunursa, o gün onun kadar semaya kimse sevap çıkaramaz. Sabah namazından sonra 100 defa okunmalıdır.

İHLAS SURESİ                    Farz namazlardan sonra İhlas Suresi'ni 10 defa okuyana Hz.Allah'ın rızası ve mağfireti vacip olmuştur. Sabah namazlarından sonra 12 defa okunmalıdır.

 

 

Resulullah (S.A.V.)'in şöyle buyurdu. "Şu duaya gece ve gündüz dua eden kimseye hiçbir şey zarar vermez.

 

Bismillahirrahmanirrahim

                "Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbü'l-arşi'l-azim. La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim.Maşaallahü kane ve ma lem yeşe'lem yekün, alemü enne'llahe ala külli şey'in kadir ve enne'llahe kad ehata bi külli şey'in ılmen ve ehsa külle şey'in adeda. Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi* ve min şerri küll-i dabbetin ente ahızün bi nasıyetiha. İnne rabbi ala sıratın müstakim. (Taberani) (*külli nefsin, diye okunursa daha şümullü olur.)

 

 

Her sabah bir defa; "Allahümme ma esbaha bi min ni'metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür. Demeli ve her akşam (Ma esbaha) yerine (Ma emsa) diyerek, hepsini aynen okumalıdır. Peygamber efendimiz (S.A.V.); "Bu duayı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü ifa etmiş olur." buyurdu.

 

Hz.Allah'ın nimetlerine tam manasıyla şükretmek isteyenler ise, "Bismillahirrahmanirrrahim. Ferdün, Hayyün, Kayyumün, Hakemün, Adlün, Kuddusün, ve'l-Hamdü lillahi Rabbi'l-alemin" şeklinde okurlar.

 

 

Peygamberimiz buyurdu ki; "Üç kere İhlas Suresini oku, Kur'an-ı Kerimi hatmetmiş gibi olursun. Bir kere "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala cemi'il Enbiyai vel-mürselin" de, bütün Peygamberler senden razı olur. Bir kere de "Allahümmağfir li ve lil mü'minine vel-müminati, vel müslimine vel müslimati" de, bütün mü'minler, senden razı olur. Bir kere de buyurdular ki; "Süphanallahi vel-hamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahilaliyyil azim" de ki Allahü Teala senden razı olusun.

 

 

 

 

 

 

Süphanallahi vel-hamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahilaliyyil azim" tespihini bir defa okursa Allahü Teala ona beş haslet ihsan eyler:

1. Hz.Allah (c.c.) onu zikreden zümre arasına yazar.

2. Gece ve gündüzde kendisini zikredenlerin en faziletlisi eyler.

3. Bu tespihler, onun için cennette dikili ağaçlar olur.

4. Bu tespihler, o kimsenin günahlarını döker. Tıpkı bir ağacın kuru yapraklarını döktüğü gibi.

5. Allahü Teala onu gözetir. Allahü Teala bir kimseyi gözetirse ona azap etmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
        Bu grubun  hiç bir siyasi oluşum ,parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır...
        Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş ,Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM  STANDIDIR.."

            *Grupta yayınlanan  yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.
-----------------------------------------------------------------....
"ANADOLU HABER GÜNLÜĞÜ" Haber Bilgi Paylaşım  grubu.
 Bu gruba posta göndermek için , mail atın : anadoluhaber@googlegroups.com
 Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
 Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]