Son Dakika

HAKSÖZ VE ASIM ÖZ'E YANIT-HAKARETLERİNİZ NECİP FAZIL'A SÖKMEZ!

Haksöz Dergisi internet sitesinde Asım Öz ismini taşıyan bir yazar "Necip Fazıl'ın Türkiye'nin Manzarası adını taşıyan eseri onun kişiliğini ve düşünce dünyasını anlamak için oldukça önemli bir eserdir. " diyerek giriş yaptığı yazısında Necip Fazıl'ı kendisince değerlendirerek yakın olduğu görüşte ki bazı yazarlara da toz kondurmayarak güya Necip Fazıl'ı karalamak ve eleştirmek adına giriştiği kavgasını kendi düşüncesi parelelinde yorarak Efganici,Hayrettin Karaman'cı,ve İbni Tevmiyyeci ve Muhammed Abduh'cu görüşlerini sıralamış ...Kendince Necip Fazıl gibi büyük bir mütefekkir'i küçültmüş!
Türkiye'de yukarıda saydığımız isimleri yaşadığı dönem içerisinde yerden yere vuran ve belkide Anadolu'da tek yerli düşünce ve Fikir üstadı olan Büyük Doğu Mimarı Necip Fazıl karşısında KURU AKILCILARI üstün gösterme çabasına düşen Asım Öz isimli adam yazarlığını gerçek bir Fikir Adamı ve Mütefekkir olan Üstad'ı karalayarak sürdürmek istemiş..

HAKSÖZ VE ASIM ÖZ'ÜN BÜYÜK DOĞU DÜŞMALIĞI NEDEN?

"Ufuksuz Yaklaşımlar" başlığı altında güya " İslamı olanı eksiksiz ve bidatsiz hatırlatmaya çalışan isimler karşısındaki bu öfke gerçekten anlaşılır gibi değildir. diyen Asım Öz isimli şahsiyet Necip Fazıl'ın bu şahıslara karşı olan öfkesinin sebebini bildiğinden olsa gerek asıl Bidatleri İslamın içerisine sokan ve Üstadın tabiri ile İslamı reforme etmeye çalışan bu güruhun da borazanlığını yapmadan duramamış.

"Kitabın ilerleyen sayfalarında Necip Fazıl günümüzün özellikle Türkiye dışındaki İslam mütefekkirlerini hem anlayış hem de yerli olmamak bakımından yani "kökü dışarıda"lık perspektifinden eleştiri konusu etmektedir. Tabii burada onun öfkesine neden olan sebeplerden biri kendine dönen ilginin azalmaya yüz tutmasıdır. Bundan dolayı tek partili yıllarda ortaya koyduğu mücadeleyi hatırlatır Necip Fazıl."

Bu tespitte Asım Öz 'den..

İşte kuru akıl'cılık denen şeye tamda örnek teşkil edecek bir tespit.. Kuru akılcıların borazanlığını yapayım derken onlar gibi Necip Fazıl'ı karalamak adına giriştiği bu yolda iddia ettiği şey aslında Üstad'ı Şöhret düşkünü olarak göstermek .Güya Asım Öze' göre Necip Fazıl Kısakürek kendine karşı azalan ilgiyi arttırmak için mücadele verdi!

İsmi Asım Öz olan şahsiyete Necip Fazıl'ca cevap vermek isterdik ancak ona olan saygı ve hürmetimizden ötürü biz Asım Öz'ün güya değerlendirmesini yaptığı Türkiye'nin Manzarası isimli eserden direk olarak alıntıladığımız satırlarla kendisine cevap vermek istiyoruz...

Belki bu yazıyı okuduktan sonra sizlerde bu güruh'un Büyük Doğu'ya olan husumetlerini daha iyi anlrsınız..

"Sekizinci Hicrî Asrın bu kuru kafası, kendisinden birkaç asır ilerideki Vehhabîliğe, ondan 1 asır sonra da Mısırlı Muhammed Abduh ve Efganlı Cemaleddin’e (Cemaleddin-i Efganî) uzaktan ve yakından ana zemini kurmuş ve İslâmı yıkılmak üzüre bir bina farzedip onu dışından payandalamak isteyen daha sonraki (reform)culara doğrudan doğruya veya dolayısiyle dayanak olmuştur.

Bir âlim, evet… Fakat… Kuru, hedefini şaşkın, sır âleminin vecde düşürücü müşahedesini kaybetmiş ve derinliğine hikmet ufuklarını karanlığa boğmuş bir ilim, hiçbir şey bilmemekten daha kötüdür. îbn-i Teymiyye bu ikinci sınıfın baş örneğidir; ve mesleği, kısaca, şeriati dış çehresiyle ele almak, onu uzunluğuna ve genişliğine ele alırken derinliğinden mahrum ederek hacimden uzaklaştırmak ve satıh haline getirmek ve bu yolda İslama bir nevi maddecilik ve kuru akılcılık getirmeye kalkışmış olmaktır. Yâni İbn-i Teymiyye, şeriati doğrulayıcı akla, onun gördüğünden-ötesini kabul etmemekle, farkında olmaksızın bir nevi selâhiyet ve hâkimiyet tanımış oluyor ki, akla böyle bir selâhiyet ve hakimiyet tanımak, hem aklı, hem imanı anlamamak ve dalâletin en dipsizine düşmek oluyor. Eğer insan “ben Kur’an-ı aklımla tefsir ederim” dese de tefsiri Beyzavî Tefsirinin aynı olsa yine küfürdedir. Aynı akılla Allah’ı inkâr edenler, ters tarafından İbn-i Teymiyye ile aynı daire içinde mahpusturlar. Bu bahis gayet girift ve uzundur ve İbn-i Teymiyye mektebinin bazı ihtilâtları, hattâ son zamanlarda yurdumuzda talebe kaydetmeye kadar giden sirayetleri ve kolayca yerleşme avantajı bakımından ne kadar üzerinde durulsa yeridir. Akla bahşedilen öyle bir kolaylık ve ucuzluk ki, yarım akıllara İlâhî esrara karşı bir nevi horozlanma sevdasını veriyor, İlâhî esrarı çözülmüş şifre kâğıtları halinde sepete attırdığının farkında olmuyor; ve işte bu haliyle günümüzde İslâm Enstitülerine kadar sızmış ve bazı gruplar arasında modalaşmış bulunuyor.

Tasavvufu inkâr etmek, Resuller Resulünün ruhâniyet ve bâtınını tanımamaya varır ki, hem de sözde şeriatten yana görünmenin maskesi altında topyekûn ve en hain şekilde küfre ulaşır. Bu gibilerin (diyalektik) tekerlemeleri ise, (Sokrates)in buluşiyle, flüt çalana inanıp da flüte inanmamak derecesinde hayalî bir abes ve hamakat teşkil eder. Anlaşılmaza inanıyor da onun tecellilerindeki sırrîlik ve gizliliğe inanmıyor!

Koca İmam-ı Gazalî… Aklı akılla tükettikten sonra şöyle der:
“- Aklın hudut noktasına vardım ve gördüm ki, onunla erişmek boş hayâl… Peygamberin ruh feyzine yapışmaktan ibaret her şey… Öyle yaptım ve kurtuldum. Peygamberlik tavrı aklın ötesidir.”
Bunlarsa aklı tüketip ötesine geçenler değil, en iptidaî aklın tükettikleri…

“- İbn-i Teymiyeye, dini içinden zedeleyen kâfir…”

Bu sözü, ben söylemiyorum; “Altun Silsile”nin 33′üncü halkası, 14′üncü Hicrî ve 20′nci Milâdî Asrın « irşad kutbu » söylüyor.
Kocakarıların hayâl aynasındaki mevhum çizgilerle, Allah’ın esrar perdesindeki sonsuzluk nakışları ve tasavvufun sahtesiyle gerçeği arasında ayırd edici meleke, işte İbn-i Teymiyyede mevcut olmayan selim akıl ve mümîn kalbleri ışıldatıcı ilâhî nurdur. Nur yoksunu, o…" (Türkiye’nin Manzarası )

Sayın Asım Öz, bitmedi daha yeni başladık....
Büyük Doğu Mimarı Necip Fazıl Kısakürek'e karşı hakaret üstüne hakaret içeren bu yazı'dan alıntıladığımız aşağıda ki satırlarla devam edelim...

"Büyük sanatkâr "itikat jandarmalığı"nı da yedekte tutan büyük alimliği elden bırakmak istemiyor ama hem anlayışı hem de üslubu oldukça sorunlu. "

Necip Fazıl bir Uslüp dehasıdır.Onun Uslübunu sorunlu olarak nitelemek ise Asım Öz gibi birisinin üzerine vazife hiç değildir.Necip Fazıl Kısakürek'in Kitabını değerlendirmek adına bu gibi bir hakaret yazısının altına imza atmak cüretkarlığını sergileyen Asım Öz ve Haksöz Dergisi'nin daha önce de bazı yazılar ve toplantılar düzenleyerek giriştiği Necip Fazıl Düşmanlığı'nı anlamak için yukarıda da belirttiğimiz gibi Ehli Sünnet ve Tasavvuf düşmanlığına dayanan bazı görüş ve düşüncelerin içerisinde aramak en doğrusu olacaktır..

Necip Fazıl'ın'da İbni Teymiyye'ye hitaben söylediği şeyler başta Asım Öz gibi onun savunucularını Necip Fazıl'a karşı karalama kampanyasına itmiş gözüküyor..Necip Fazıl,Doğru Yol'un Sapık Kolları isimli eserinde ise İbni Teymiyye'cilere öyle bir cevap vermektedir ki; bu uslüp ve hitabet ustası olan Necip Fazıl'ın Fikirde ve kavgada da hem yaşadığı dönemde ki üstünlüğüne hem'de bugünlere uzayan mücadelesinde devam ettirilen bir üstünlük ve hakikatlerin de göstergesidir. Aslında söze gerek yok Üstad'a kulak verelim;

"Kur’an ve Hadisin zahirine göre itikat ve amel etmek ve bu iki emir kutbunun hakikatine erme yolunda ne «İcma», ne de «Kıyas» gibi hiçbir vasıta tanımamak, maverai her anlayış ve görüşü dibinden kazımak ve böylece başta Kur’an ve Hadis bulunmak üzere topyekün kainatı elden çıkarmak ve ebedi helake yol açmak metodundaki bu adam, birkaç cilt içinde serptiği zehirli tohumların, nihayet bir devlet ve maddecilik dünyasına uygun bir zihniyet ağacı haline gelmesinden başlıca sorumludur.

«Arınma Çağında İslam»ın da, içten başlıca bozguncusu olarak tam bir teşrih ve tahlile tabi tutulması gereken habaset merkezi…
* *****
“- İbn-i Teymiyeye, dini içinden zedeleyen kâfir…”
Bu sözü, ben söylemiyorum; “Altun Silsile”nin 33′üncü halkası, 14′üncü Hicrî ve 20′nci Milâdî Asrın « irşad kutbu » söylüyor.(doğru yol'un sapık kolları)

Yazının başlığı bile ilginç "Türkiye'nin Manzarasında İslami Perspektif Sorunu"
İslami bir perspektifle meseleleri ele almak tabirini bile Türkiye'ye sokan şahıs olan Necip Fazıl'dır.Ve onun yazdığı bir Kitaba eleştiri getirirken bile İslama bakış açısı dışarılara dayanan ve İslamı reform etmeye çalışanların bir perspektiften bahsetmeleri kadar ilginç ve bir o kadarda şaklabanca bir yazı kaleme almaları gerçekten düşündürücüdür.Necip Fazıl ve Büyük Doğu'nun İslami Perspektif sorunu olduğunu iddia eden yazar başlığı'da kılıfına uydurmuş!

Büyük Doğu'nun ve Onun Mimarı olan Necip Fazıl'ın bu sistem zabıtalarınca yaşadığı dönem içerisinde yıllarca zindanlarda doldurduğu hayatı görmeyip ve onu sadece aynen mevcut sistem gibi Şair ve yazar sıfatı ile değerlendirmeleri'de oldukça düşündürücüdür.

Peki Haksöz ve Asım Öz'ün anlayamadığı ve hakaretlerle karalamaya çalıştığı Necip Fazıl'ın Büyük Doğu'su nedir?

"Büyük Doğu, İslâmiyetin emir subaylığı... Büyük Doğu, İslâm içinde ne yeni bir mezhep, ne de yeni bir içtihat kapısı... Sadece “Sünnet ve Cemaat Ehli” tabirinin ifadelendirdiği mutlak ve pazarlıksız çerçeve içinde, olanca saffet ve asliyetiyle İslâmiyete yol açma geçidi; ve çoktanberi kaybedilmiş bulunan bu saffet ve asliyeti Yirmibirinci Asrın eşiğinde eşya ve hadiselere tatbik etme işi... Galiba işlerin de en değerli ve pahalısı…"(ideolocya örgüsü) devamı>>>

Asım Öz' e tavsiyemiz Üstad'ı eleştiriken içerisinde bulunduğun kuru akılcı fikirsizler girdabını ve İslam'ın emir Subayını unutma.Büyük Doğu ve Mimarının mücadelesi geçmişte olduğu gibi bugünde birtakım kuru akılcılarin ehli sünnet ve Tasavvuf düşmanlarının hedefindedir.Bunun bilincinde olan Büyük Doğu gençleri ile bu mücadele devam ediyor. Allah demenin bile yasak olduğu bir dönemde (Büyük Doğu) da çıkan hadis meali şöyleydi: “-Allah’a itaat etmeyene itaat edilmez.” Durduğumuz saf'ın bizler farkındayız herkes de farkında olsun ...

Asım Öz ve Haksöz'de Farkında olsun!

O hakaret ve aşağılamalarınız gerçekten Necip Fazıl'a sökmez.Çünkü o verdiği her cevabı ile tarihe geçmiş büyük ve gerçek sanatkardır.Tıpkı üniversite toplantısında soru soran bir profesöre sarfettiği şu cümleler gibi"BENİM GEÇMİŞİM BİR ÇÖPLÜKTÜR VE ÇÖPLÜKLERİ SADECE KÖPEKLER KURCALAR"

Necip Fazıl Ölmedi kavgamızda yaşıyor!

Bizler elimizden geldiğince ve dilimizin döndüğünce meseleyi değerlendirdik. .Necip Fazıl hayatta olup'ta cevap verse idi, bu yazar ve bağlı olduğu medya gurubu eleştiri ve hakaret nedir daha iyi anlardı.Bu yazının linkini aşağıda vereceğiz bizden daha iyi bir cevap vermek isteyen birileri varsa buyrsunlar yazıyı okusunlar...Yorum yazsınlar ....Haksöz Dergisi İnternt Sitesi Editörü müsade ederse belki yayınlarlar!


http://haksozhaber.net/news_detail.php?id=9209
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
  Blogger Yorumları
  Facebook Yorumları

15 yorum :

 1. DEĞERLENDİRMELERİNİZİ OKUDUM BİR HAKSÖZ TAKİP EDENİ OLARAK BAZI ÖNYARGILARINIZ VAR ... ASIM öZ'ÜN O YAZISI'NDA SADECE BİR DEĞERLENDİRME VAR HAKARET GÖREMEDİM..AYRICA İBNİ TEYMİYYE GİBİ BİR ŞAHSIN DEĞERİNİ ANLAMAK GEREK...

  YanıtlaSil
 2. Necip Fazıl gibi birisini karalamak Asım Öz'e mi düştü...Yıllardır aynı şekilde devam eden ve kendilerini İslam olmak başkalarınıda yukarıda ki gibi eleştirmek,küçük düşürmek adına giriştikleri bazı şeyler artık sırıtıyor..

  YanıtlaSil
 3. HAK SÖZ Dergisi sapık Kur'an Mealcilerinindir.Bunlar Sünneti inkâr ederler.Hadisleri kabul etmezler.Türkçe Kur'anı savunurlar.

  YanıtlaSil
 4. Haksöz dergisini yıllardır takip ederim...Ancak bu takibim yayın çizgisi ile alakalı olup onları tasvip ettiğim manasına gelmiyor.Her görüşleri ve Fikirleri Kur'an-ı kerim'e göre yorumlama zırvalığına kapılmışlardır.Sünnet,hadis falan tanımamazlıkları bir yana Kuran-ı Kerimi de kendilerine göre yorumları cabası ...Allah hidayet versin....

  YanıtlaSil
 5. Durali DurmazAğustos 03, 2009

  Geçsinler, basit süfli bir zıplama denemesi sadece. Basit bir misalle "asım öz'ü dünya ağır sıklet boks şampiyonu ile final maçına çıkartsalar, en kötü ihtimalle dünya ikincisi" ama çıkartmazlar... Asımım ziplama haddini bil, ehli sünneti inkar et, sapıklığını dök çarşaf çarşaf ortaya. Büyük Doğuya karşı kuyruk acınız nereden geliyor biliyoruz, hala unutamadınız değilmi "KÜÇÜK ÇALDIRANI"

  "UCUNA SİVRİ SİNEK KONDU DİYE 35'LİK TOP ATEŞLENMEZ" Necip Fazıl Kısakürek

  YanıtlaSil
 6. Arsizlara Cevabi Bu Yazinizdan Dolayi Sizi Tebrik Ediyorum!.Bu Güruhu Hala Ayni Yerde ve Oyunda Görmek Sasirtici!Islah Olduklarini Zannediyorduk!Ama Nafile!.Bu Güruha Kurtuluslarina ve Islah`larina Vesile Olmasi Dilegi Ile"Ideolocya Orgüsü"nü Okumalarini Tavsiye Ediyorum!Okuduktan vede Anladiktan Sonra!Daha Iyi Cözümleri Varsa Orta Yere Koymalarini!Eger Ortaya Koyacak Birseyleri Yoksa!!Okuyup`da Anladiklarini Yasamalarini Acizane Tekrar Tavsiye Ediyorum!!Zira Ilk Tavsiye Büyük Dogu Mimarindan Yapilmisdir!!Anlayana!!.Yasayan Büyük Dogu-Yasayan Necip Fazil-Salih Mirzabeyoglu`dur!!Bu Uyuyan Güruh Yürüyen Büyük Dogu`yu-IBDA`yi Onun"BASYUCELIK DEVLETI"Idealini Anlamak ve Yasamak Zorundalar!!Gec Kalmamalilar!Her Kayip Zaman Malesef Bütün Millete Zarar Getirmektedir!!Biline!..Allah Hepimizi Hayr`a Erdirsin!!.Tüm Engelleri Eze Eze!Daha Yüksege!En Yüksege!Dikilsin Bu Bayrak!!Ya Müntaqim Allah,Bizi Intikamina Memur Et!!..

  YanıtlaSil
 7. Kanaatimce bir devrin gayretkeş insanları hakkında konuşulurken daha dikkatlı bir üslup benimsenmesi gerekir. Necip Fazıl gibi devasa bir insan sözkonusu ise birkaç kez düşünüp öyle yazılması elzemdir.

  YanıtlaSil
 8. Asım beyin yazısını okudum. Hiç de öyle eleştirilecek bir yanı yok. Kitab tahlili yapmıştır. Neticede Necip Fazıl da bir insandır. Her insan gibi bu zatın da eleştirilebilecek yönleri olmasından daha doğal bir şey yoktur. Lütfen düşünceleri beyan edilirken "edep" sınırı ihmal edilmesin.

  YanıtlaSil
 9. Aylin KonukçuAğustos 05, 2009

  Asım bey ! Sadece kitap tahlili yapmamıştır..Evet Necip Fazıl'da bir insandır .ama ASIM ÖZ DEMİŞ Kİ;"Büyük sanatkâr "itikat jandarmalığı"nı da yedekte tutan büyük alimliği elden bırakmak istemiyor ama hem anlayışı hem de üslubu oldukça sorunlu." İŞTE BURAYI OKURKEN ARTIK HAKARETİN VE ELEŞTİRİNİN ne demek olduğunu daha iyi anladım..NECİP FAZIL'da insandı diyerek onun anlayış ve uslübunun sorunlu olduğu iftira ve hakaretini savurarak neye hizmet ettiğini anlayabilmiş değilim...Anadolu Haber Günlüğü tam bamteline dokunmuş mevzuunun aslında...Ehli Sünnet düşmanlığında sınır tanımayanlar onun remz şahsiyeti Necip Fazıl üzerinden irinlerini akıtmış ...Bunu görebiliyormusunuz?

  YanıtlaSil
 10. şuna da bir cevap verilmeli: http://yalcinkucuk.blogcu.com/necip-fazil-kisakurek-bir-tatlisu-islamcisi_2282314.html ... moda oldu nedense necip fazıl'a karşı bu tür ucuz hakaretler internette.

  YanıtlaSil
 11. Necip Salih
  04 Ağustos 2009 Salı 21:24
  Yeni ve Eskiye Dair Ne Varsa!.
  Oncelikle Anadolu Haber Günlügü Sitesine Tesekkür Ediyorum!Beni Size Yönlendirdi!.Gelelim Yillardir Cözümlenemeyen!Bu Anlayis Ilede!Cözümlenmesi Mümkün Olmayan"Kavramlar"Savasina!.Oncelikle Allah Ve Resulu Davasina Zerre Katkisi Olan Herkese Rahmet!Allah Onlardan Razi Olsun!.Suan Yasayan adi"Yazar"Olan Herkesden Sunu Beklemek Hakkimiz Olmali!.NFK`nin"Ideolocya Orgüsü"Kitabinda"Basyücelik Devleti"Oneri Ve Teklifi"Nedir,Ne Degildir"?!Bu Teklifinden ve Onerisinden Sonra NFK Herkese!"Bu Oneri ve Tekliflerim Eger"SERIAT"a(ISLAM`a)Zerre Uymuyorsa!Bunlari Tarihin Cöplügüne Atin!Yok Edin!Yok Sayin!!Eger Daha Iyi Bir Teklif Ortaya Koyan Olursa!Onu Takip Edin!!Ortaya Bir Teklif Koyan Yoksa!Benim Ortaya Koydugum ve"SERIAT"a(ISLAM`a)Her Zerresi ile Uyan Bu Teklifimi Hak Ettigi Yere Getirmek!Yasamak ve"Basyücelik Devleti"ni Kurmak"Boynunuzun Borcudur"!!Demisdir!!.Neden Bu Konulara Girmezlerde!!Hep Kacak Konulara Girerler Anliyabilmis Degilim!!Yok Siir`mis!Yok Sair`mis!Yok Soyle Yasamis`mis!Yok At Yarisi!Yok Kumar!Yok Ondan Bunu Almis`mis!!Ya Kardeslerim Allah Askina Kendinize Gelin!!Asil Mevzulara Gelin!!Asil Yapilmasi Gerekeni Bana Anlatin!!Bütün Herkesi(Müslümanlari)Basörtüsü Konusu!Tek Basina Maglup Ediyor!!Bacilarimizi-Hanimlarimizi-Kizlarimizi"Kafir"lerin Oyuncagi Yapmisiz!!Bizler"ER"Olarak Aniliyoruz!!Ama Malesef"NAMUS"larini Koruyamiyan"NAMUSSUZ"lar Olarak Görülmekteyiz!!Lütfen Bu Konulara Gelin!!Yada Gelmeyi Düsünüyormusunuz?!!.Onlari Koruyamadigimiz Ortada!!Birakmisiz Kendi Hallerine!!Kimimiz Holding Pesinde!!Kimimiz Partisi`nin Pesinde!!Kimimiz Bizde Köseyi Dönelim Bakariz der!!Kimimiz Bu Konular Teferruat!Oncelikli Degil Der!!Kimimiz Gazetem!Kimimiz Okul`larim der!!Kimimiz Tekkem-Tarikatim der!!Der Oglu der!!Namus Gitmis Kimin Umurunda!Onur Gitmis Kimin Umurunda!Hergün Asagilaniyormus Kimin Umurunda!Islam Topragi Isgal Altinda Kimin Umurunda!OsmanliVari Bir Islam-i Devlet Kurulmaliy mis Kimin Umurunda!Hakikaten Sayin"YAZAR"lar"KIMIN"Umurunda?!!Lütfen Cevap Verin!!....

  YanıtlaSil
 12. Necip Fazıl tenkid edilebilir.Ne var ki bunda? Fanatizm böyle eleştiriye kapalı olmaktan doğuyor arkadaşlar.
  Siz Necip Fazıl'ın, Erbakan Hoca'ya yaptığı tenkidleri duysanız
  ya Necip Fazıl'a düşman olursunuz ya da böyle şey olamaz deyip
  bunu inkar edersiniz herhalde ???
  Dediğim gibi edeb sınırları içinde kişiler eleştirilebilir.
  Yeterki ilmi bir minvalde olsun.

  YanıtlaSil
 13. "Büyük sanatkâr "itikat jandarmalığı"nı da yedekte tutan büyük alimliği elden bırakmak istemiyor ama hem anlayışı hem de üslubu oldukça sorunlu.

  bu sözler kime ait Sayın Uğur? eleştiri ve hakaret arasında
  ki farkı göremedinizmi?

  YanıtlaSil
 14. Allah bile demenin yasak olduğu bir dönemde çıkardağı derginin kapağından Allah var diye bağıran Necip Fazıl'ı eleştiriyor byasım, acaba 28 Şubatta nerede idi byasım. Herkes haddini bilsin, insan biraz durur düşünür ne yapıyorum ben diye. Ben fizikte okuyorum ve rahatlıkla Aynştayn'ın teorilerini eleştirebilirim öylemi. Yok öyle değil, adama derler sen önce kıçını toplamasını öğren ondan sonra Aynşataynın adını ağzını al. He bu arada edebden uslubdan bahsedenler unutmayın edebsizliğin daniskasını Asım gibiler yapıyor, ehli sünnet düşmanlığı yaparak. Bir örnek vermiştim ve adama derler demiştim...

  YanıtlaSil
 15. ne bu heyecan yahu beyler bir tek şey diyeceğim
  "dünya dönüyor"
  yasin

  YanıtlaSil

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]